OMGEVINGMONITORING: DE NIEUWE ” MUST HAVE ”

Het beschermen van het voedsel dat we eten is de topprioriteit voor de voedingsindustrie. Een van de belangrijkste redenen voor het terughalen van producten is de besmetting door pathogenen in de verwerkingsomgeving.

Dit is de reden waarom een ​​uitgebreide risicobeoordeling moet zijn uitgevoerd door het levensmiddelenbedrijf om een Environmental Monitoring Program (EMP) te ontwikkelen door een ervaren specialist.

Het doel van een EMP  is om een ​​” seek and destroy”-benadering te implementeren.

 • Zoeken : diep in de apparatuur graven, vaak met zorgvuldige demontage van de apparatuur en bemonstering.
 • Bestrijden : de oorzaak van de besmetting vinden en het probleem permanent oplossen.

  EMP’s zijn niet bedoeld als checklist, maar als een routekaart voor het beheersen van ziekteverwekkersin voedselproductielocaties. Een onderzoeksaanpak met een root oorzaakanalyse en corrigerende acties zijn de sleutelwoorden. EMP’s kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van sanitaire voorzieningen te controleren, het beheersen van de omgeving op de aanwezigheid van tijdelijke ziekteverwekkers of om potentiële ”woon” en groei locaties te verkleinen in omgeving en/of apparatuur. Het dient op risico’s gebaseerd te zijn en tevens is het belangrijk om het te beschouwen als een ” win ” wanneer positieven worden gevonden in de omgeving!

  Wilt u meer weten over het opzetten van een EMP, contacteer onze accountmanager of  download ons e-book.

Meike te Giffel benoemd tot Managing Director Mérieux NutriSciences in Nederland

Meike te Giffel zal per 1 september de functie invullen van Managing Director van Mérieux NutriSciences in Nederland.

Na haar opleiding levensmiddelentechnologie is Meike gepromoveerd in de levensmiddelenmicrobiologie aan de Wageningen Universiteit. Zij brengt meer dan 20 jaar ervaring in voedselveiligheid en onderzoek op het gebied van voedingsmiddelen en gezondheid in verschillende functies bij NIZO food research.

Consumenten vertrouwen er op dat alles wat ze eten veilig en van goede kwaliteit is. Samenwerking in de keten bij implementatie van kwaliteitssystemen en uitvoeren van de juiste analyses op het juiste moment zijn cruciaal om voedselveiligheid en kwaliteit te kunnen garanderen.

Mérieux NutriSciences richt zich wereldwijd op ondersteunen van bedrijven bij kwaliteit en voedselveiligheid door het uitvoeren van analyses en advies. Daarnaast is Mérieux Nutrisciences actief op het gebied van water en milieu-analyses in verschillende takken van de industrie (agro-food, consumentenproducten, pharma en cosmetica).

In haar nieuwe functie zal Meike de Nederlandse organisatie leiden in de verdere ontwikkeling als partner voor de industrie op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit.

Residuele bepaling van koper-chlorofyl (E141i) en koper-chlorofylinen (E141ii)

Koper-chlorofyl – E141i (in vet oplosbaar) en koper-chlorofylinen – E141ii (in water oplosbaar) zijn van chlorofyl afgeleide kleurstoffen die in de voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt om sommige voedingsproducten een groene kleur te geven.

In olijven en plantaardige oliën is volgens de Europese Commissie hun aanwezigheid niet toegestaan ​​als levensmiddelenadditieven in deze matrices (Reg. CE 1333/2005). Kijkende naar het productieproces van deze stoffen, dan zijn deze verbindingen afgeleid van niet-eetbare bronnen en kunnen dan ook als niet-natuurlijk worden beschouwd.

De EFSA is door de Europese Commissie verzocht om gegevens te verstrekken om hun veiligheid te kunnen beoordelen als additief in voedsel (2015-2016) maar er ontbreken nog adequate toxicologische gegevens. Koper-chlorofylen en -chlorofylinen kunnen beide door de mens worden opgenomen, maar de interactie met het menselijke metabolisme is nog niet duidelijk genoeg een ​​goede aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) te kunnen vaststellen. Bovendien zijn deze verbindingen zeer verschillend wat betreft zuiverheid, stabiliteit, chemische eigenschappen en productieproces, waardoor er meer toxicologische gegevens nodig zijn om hun mogelijke kankerverwekkende potentie en verdere genotoxische gegevens te kunnen evalueren.

Gezien het feit dat koper-chlorofylen en -chlorofylinen niet zijn toegestaan ​​in olijven en groente

oliën en de veiligheid nog niet is vastgesteld, heeft Mérieux NutriScience twee verschillende methoden ontwikkeld om de componenten verder te kunnen kwantificeren:

 • Koperchlorofylen in plantaardige oliën
 • Koperchlorofylinen in olijven en pekel

Wenst u meer informatie over deze methoden, neem dan contact op met uw accountmanager.

Voedselallergieën: een toenemend fenomeen

Voedselallergieën zijn een steeds groter wordend pathologisch fenomeen als gevolg van de complexiteit van industriële processen en kruisbesmetting in fabrieken die meerdere producten verwerken. Allergenen die niet op het etiket worden vermeld, zijn de hoofdoorzaken van recalls en in sommige regio’s zijn er meer recalls door allergenen dan door de aanwezigheid van pathogenen.

Uit gegevens die zijn ontleend aan ons Blue Paper-rapport blijkt dat in Europa, RASFF-waarschuwingen in 2017 een duidelijke toename laten zien van meldingen als gevolg van niet-aangegeven voedselallergenen.

Mérieux NutriScience biedt een compleet gamma aan analytische oplossingen voor de bepaling van voedselallergenen met RT-PCR- en ELISA-technieken, die geaccrediteerd en specifiek zijn voor een allergenenmatrix en -type. Bovendien heeft onze R & D afdeling onlangs een innovatieve LC-MS / MS-analyse ontwikkeld voor het gelijktijdige onderzoek van ei- en melkallergenen in bakkerijproducten met de multiscreening-aanpak.

Neem contact met ons op om het volledige scala aan diensten te ontdekken die specifiek zijn gericht op het beheer van voedselallergenen zoals:

 • Toegewijde risicobeoordeling en advies
 • Geaccrediteerde RT-PCR en ELISA analytische oplossingen specifiek per allergeenmatrix en type
 • Monitoring van oppervlakken en lucht als mogelijke bronnen van kruisbesmetting binnen productielocaties
 • Ontwikkeling van op maat gemaakte projecten

Als u meer wilt weten, zie onze informatie op onze website of bel uw speciale klantenservice, die snel antwoord zal geven op al uw vragen

Merieux NutriScience heeft een nieuwe GGO (GMO) test ontwikkeld

Het wetenschappelijk onderzoek ontwikkelt nieuwe plant GGO’s aan, die echter goedgekeurd dienen te worden door overheden voor de teelt, de commercialisering en voor experimentele doeleinden. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor goedkeuringsprocedures en het EU-register van erkende GGO’s.

In de jaren negentig heeft de Europese Unie een regelgevend kader voor de markt vastgesteld, toelating voor GGO’s op basis van de criteria van Richtlijn 2001/18 / EG.

Deze richtlijn is aangevuld met twee verordeningen:

 • Verordening 1830/2003 / EG betreffende de traceerbaarheid van GGO’s
 • Verordening 1829/2003 / CE betreffende etikettering

Deze twee verordeningen vereisen dat voedsel- en diervoedersectoren de traceerbaarheid van producten van GGO-oorsprong beheren in de hele productieketen en zich te houden aan de etiketteringvereisten voor GGO-houdende producten. Om fabrikanten tegemoet te komen, is er een etiketteringdrempel voor de onvoorziene aanwezigheid van GGO’s in het product gesteld, op 0,9% (per ingrediënt). Aan de andere kant geldt deze drempel niet om het eindproduct te etiketteren met minder dan 0,9% GGO , wanneer bekend is dat het wordt geproduceerd met GGO-ingrediënten.

De instrumenten voor het toezicht op GGO’s in diervoeders en levensmiddelen dienen toereikend te zijn gezien de ontwikkeling van het autorisatiescenario en het onderzoek op Europees en internationaal niveau. De screeningsdoelen (niet-specifieke markers) die traditioneel worden gebruikt, te weten P35S en TNOS, zijn niet voldoende om enkel de transgene varianten te identificeren.

Mérieux NutriScience heeft daarom een ​​meer uitgebreide screening toegepast met het gebruik van een groter aantal markers. Dat stelt ons niet alleen in staat om meer verschillende transgene variaties te identificeren, maar ook, in geval van positiviteit, om meer informatie te hebben over de hypothetische GGO’s die aanwezig kunnen zijn. We kunnen dan meer gerichte identificaties en / of kwantificaties uitvoeren.

Wenst u meer informatie over onze specifieke GGO testen, neem dan contact met ons op of bezoek onze website.

White Paper – hoe bevorder je de productontwikkeling binnen een wereldwijde regelgeving?

De voedingsindustrie wordt uitgedaagd door voortdurend evoluerende regelgeving met betrekking tot stoffen, etikettering, vorderingen, herkomst van ingrediënten en verpakkingen, die sterk kunnen verschillen naar gelang de herkomst van een product.

Hoe pak je deze nieuwe uitdagingen in productontwikkeling aan? En hoe zorg je voor volledige naleving in de toekomst?

Afwijkingen kunnen voortvloeien uit verschillende aspecten van een levensmiddel zoals de ingrediënten en additieven, de hygiënische aspecten, etikettering en verpakking. Hoe zorg je voor naleving van het product in verschillende markten met continue evoluerende wetgeving?

Hoe zorg je ervoor dat de naleving van jouw voedingsmiddelen voldoet aan lokale en internationale wetgeving, om te voorkomen dat afwijkingen leiden tot kosten en imagoschade?

Lees meer en ontdek eenvoudige best Practices in dit nieuwe white artikel uitgegeven door Mérieux NutriScience in samenwerking met Lascom.

Endocriene verstoorders verborgen in Food Contact Materials

Europese officiële instanties hebben onlangs bisfenol A en vier ftalaten geclassificeerd als endocriene verstoorders. Deze chemische stoffen zijn te vinden in veel geconsumeerde voedingsproducten, omdat ze kunnen migreren van materialen uit de voedingsmiddelenindustrie, zoals plastic verpakkingen.

Wat zijn endocriene verstoorders?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn endocriene verstoorders of hormoonontregelende chemische stoffen (EDC’s) chemische stoffen die de normale functies van het hormoonsysteem van levende organismen veranderen. Om deze reden kan een hormoonontregelende stof schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Van EDC’s werd vermoed dat ze verband hielden met een veranderde reproductieve functie, verhoogde incidentie van borstkanker en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Een toxisch effect op het immuunsysteem is ook mogelijk.

De Europese Commissie verklaart dat er sterk bewijs is dat hormoonontregelaars toxische effecten hebben op dieren. Zo is feminisatie aangetoond bij mannelijke vissen. Veel mogelijke effecten op de mens worden onderzocht: congenitale misvormingen, kanker, onvoldoende seksuele en neurologische gedragsontwikkeling.

Het Endocrine Disruption Exchange Network (TEDX), een non-profit onderzoeksinstituut, suggereert dat sommige pesticiden, metalen, producten voor persoonlijke verzorging, voedseladditieven en componenten voor voedselverpakking endocriene veranderingen kunnen veroorzaken.

 

Wat zijn Food Contact Materials?

 

Voedingscontactmaterialen (FCM’s) omvatten een grote verscheidenheid aan materialen zoals kunststoffen, papier, keramiek, metalen en inkt die worden gebruikt in voedselverpakkingen, voedselcontainers en andere artikelen die in contact komen met voedsel.

De verpakking is een essentieel element in de voedselproductie: het beschermt voedsel tegen fysieke, chemische en microbiologische veranderingen en promoot het product door de aankoop aan te moedigen. Volgens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) kan de verpakking echter een bron van verontreiniging zijn, omdat migratie van deze materialen kan plaatsvinden met de overdracht van chemicaliën of deeltjes in het voedsel. Daarom is er een specifieke wetgeving op nationaal en EU-niveau uitgevaardigd om schadelijke contaminatie te beheersen en de gezondheid van de consument te beschermen. De afgelopen jaren zijn er veel onderzoeksprojecten uitgevoerd over de migratie van additieven, residuen en nieuwe formatieproducten. Volgens niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en Europese officiële instanties, wordt van sommige van de chemicaliën of deeltjes die kunnen migreren uit contactmaterialen van levensmiddelen vermoed dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben.

Bisphenol A

Bisphenol A (BPA) is een chemische stof die wordt gebruikt om heldere, harde en lichte polycarbonaatkunststoffen te vervaardigen. Dit materiaal wordt met name gebruikt voor het maken van servies en opslagcontainers. BPA is ook een component voor epoxyharsen die worden gebruikt als lakken voor het coaten van metalen producten zoals blikjes en flessendoppen. BPA kan ook worden gebruikt voor zijn vlamvertragende eigenschappen. Volgens The Endocrine Disruption Exchange Network (TEDX) is BPA een additief dat wordt aangetroffen in veel veel gebruikte consumentenproducten en het is een van de wereldwijd geproduceerde chemicaliën met het grootste volume.

Uit een in 2015 door het Europees Agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) gepubliceerd rapport blijkt dat Bisfenol A schadelijke effecten kan hebben op de nier, de borstklier en op de lever bij dieren. De risicomanagers van de EFSA hebben onlangs een herevaluatie van bisfenol A-toxiciteit aangekondigd om deze resultaten te specificeren.

Het Franse agentschap voor voedsel, milieu en gezondheid en veiligheid op het werk (ANSES) heeft in 2017 een risicobeoordeling gepubliceerd die bisfenol A identificeert als een hormoonontregelaar. Dit komt door de waarschijnlijke effecten op de menselijke voortplanting, met name door de vruchtbaarheid en ontwikkeling van de foetus te schaden. Bijgevolg classificeerde het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in januari 2018 bisfenol A als een hormoonontregelaar en een “stof van zeer grote bezorgdheid” (SVHC). Bisfenol A zal daarom specifiek moeten worden gemonitord onder de Europese verordening REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën).

De Europese Commissie heeft in 2018 een nieuwe verordening uitgevaardigd die de beperkingen op het gebruik van BPA in verpakkingen verscherpt. De Specific Migration Limit (SML), de maximale hoeveelheid van de chemische stof die mag worden overgezet van verpakking naar voedsel, is verlaagd tot 0,05 mg BPA per kg voedsel. Bovendien is bisfenol A, dat sinds 2011 in babyflessen verboden is, verboden bij de vervaardiging van contactmateriaal voor kinderen met een leeftijd tot 3 jaar.

Ftalaten

Ftalaten worden voornamelijk gebruikt als weekmakers om de plastic flexibiliteit, transparantie, duurzaamheid en levensduur te vergroten. De belangrijkste toepassing van ftalaten is de vervaardiging van PVC (PolyVinylChloriden, ook bekend als polyvinyl of vinyl). Volgens The Endocrine Disruption Exchange Network (TEDX) wordt jaarlijks meer dan drie miljoen ton ftalaten geproduceerd over de hele wereld.

In verschillende risicobeoordelingsverslagen die in 2005 werden gepubliceerd, beoordeelde de EFSA dat verschillende ftalaten een toxisch effect op de voortplanting hebben. Dit is in overeenstemming met ECHA-experts die in 2017 vier ftalaten hebben toegevoegd aan de lijst met endocriene verstoorders: DEHP, DBP, BBP en DIBP. Deze chemicaliën worden ook geclassificeerd als “Zeer Zorgwekkende Stoffen” (SVHC), zodat ze moeten worden gecontroleerd volgens de Europese REACH-wetgeving, zelfs als ze in kunststoffen zijn toegestaan. Bovendien heeft ECHA in zijn jaarlijkse communautaire voortschrijdende actieplan (CoRAP) twee extra ftalaten aan deze lijst toegevoegd die krachtens REACH onder EU-regelgeving moeten worden gecontroleerd.

Wilt u meer weten over materialen voor contact met voedingsmiddelen en hormoonontregelaars?

In Mérieux NutriSciences Blue Paper 2018 leest u meer specifieke gegevens over bisfenol A, ftalaten en hormoonontregelaars. U krijgt toegang tot informatie met betrekking tot blootstellingsniveaus, bijbehorende risico’s, preventieve maatregelen, normen en regelgevingsperspectieven, evenals een unieke analyse van RASFF-waarschuwingen over voedsel (Rapid Alert System for Food and Feed). Bovendien komen in dit document andere stoffen aan de orde die afkomstig zijn van materialen die met levensmiddelen in contact komen, zoals minerale koolwaterstoffen (MOSH en MOAH) en perfluorgealkyleerde stoffen (PFAS) en vele andere verontreinigende stoffen.

Vraag de BluePaper 2018 aan!

Bent u klaar voor eco-verpakking?

Ongeveer 30% van het afval dat we produceren, komt uit de verpakking (Eurostat-gegevens 2017). Om deze reden zijn duurzaamheid, verminderde milieu-impact en circulaire economie elke dag belangrijker.

Mérieux NutriSciences loopt voorop in dit gebied, met name dankzij de diensten die het kan aanbieden om de composteerbaarheid van verpakkingen te testen: het wordt erkend door zowel VINÇOTTE als DIN-CERTCO (de twee Europese accreditatie-instanties die het merk Seedling opdragen)

Om het afval uit de verpakking te verminderen, vermenigvuldigen producenten en ontwerpers hun inspanningen om verpakkingen “lichter te maken” en het duurzamer te maken. De meest voorkomende aanpak is de LCA (Life-Cycle Assessment), gericht op het evalueren van de impact die een product heeft op het milieu tijdens zijn levenscyclus, namelijk van productie tot het einde van zijn gebruik.

Een fundamenteel onderdeel van deze taak betreft de selectie van hernieuwbare, recycleerbare en composteerbare materialenBiologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid zijn vreemde kenmerken van voedselverpakking. Ook de ultralichte zakken die voor groenten en fruit, vis en vleesproducten, enz. moeten composteerbaar zijn en moeten de volgende kenmerken hebben om door geaccrediteerde instellingen te worden gecertificeerd:

 • biologisch afbreekbaar en composteerbaar zijn volgens de internationale norm UNI EN 13432;
 • worden gemaakt van ten minste 40% hernieuwbare grondstof (50% uit 2020 en 60% uit 2021) volgens de standaard UNI CEN / TS 16640;
 • geschikt zijn voor verpakken van voeding

Na het passeren van de testen voorzien door de standaard UNI EN 13432, kunnen dergelijke tassen worden gemarkeerd met het merk “OK COMPOST” door TÜV Oostenrijk of DIN-CERTCO-certificering, de twee Europese instanties die productcomposteerbaarheid bevestigen.

De uitbreiding van dit beleid inzake preventie en recycling in Europa en in de rest van de wereld is een sterke aanwijzing voor het feit dat groene verpakkingen, als biokunststoffen, een fundamentele rol zullen spelen op zowel de markten van verpakkingen als van levensmiddelen. De reeds geïmplementeerde initiatieven richten zich rechtstreeks tot de eindgebruikers: dit is de reden waarom betrokkenheid en informatiecampagnes (zoals correct gebruik en recycling) tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd, met dien verstande dat veiligheid altijd voorop moet staan, met name met betrekking tot de geschiktheid voor voedsel.

In het tijdperk van de circulaire economie is de kwestie van de recyclebaarheid van verpakkingen en duurzame verpakkingen dus een focus die voortdurend evolueert en steeds actueler wordt: samen met de industriële sector staat Mérieux NutriSciences voorop dankzij het complete scala aan testdiensten op de verpakking.

 

Voor een mooie huid is het belangrijk om de microbiologie in balans te houden

De menselijke huid is een complex ecosysteem met verschillende micro-omgevingsomstandigheden en huid-microbiële gemeenschappen en het is de thuisbasis voor miljoenen bacteriën, schimmels en virussen die de huidmicrobiota vormen.

Huidmicrobiota is uiterst belangrijk voor de gezondheid van de huid en speelt een essentiële rol bij de bescherming van de huid tegen externe infectieuze of toxische stoffen.

Microbiële huidgemeenschappen zijn site-, individu- en huidskleur specifiek en zijn in de loop van de tijd grotendeels stabiel, ondanks de blootstelling van de huid aan verschillende externe omgevingen. Verschillende factoren, waaronder het gebruik van antibiotica, cosmetica, zeep, producten voor persoonlijke verzorging en leefomstandigheden zoals levensstijlen en voedingsgewoonten kunnen de huidflora beïnvloeden.

Mérieux NutriSciences heeft een robuuste strategie ontwikkeld om een ​​complete service te bieden voor het aantonen van de echte werkzaamheid van schoonheidsproducten, die met een claim op het etiket beweren veilig te zijn voor de aanwezige huidflora.

Deze geïntegreerde aanpak combineert 3 elementen:

 1. De selectie van de geschikte testkandidaten.Dankzij een identificatiebenadering van MALDI-TOF wordt het juiste panel van vrijwilligers gescreend en geselecteerd op basis van de bacteriële flora gemeenschappen van huid en hoofdhuid.
 2. Het bewijs van producteffectiviteit op de geselecteerde vrijwilligers.Hoe werkt een product op de huidflora? Dankzij een aanpasbare evaluatie van de huidflora vóór en na uw producttoepassing, kunnen we de echte werkzaamheid van het product op de geselecteerde vrijwilligers aantonen met een geïntegreerde multi benadering: namelijk een nieuwe microbiologische methode geassocieerd met MALDI-TOF-identificatie, een klinische testevaluatie en visueel bewijs.
 3. Een metagenomisch geavanceerd onderzoek (op aanvraag)De studie van de taxonomische metasequentiebepaling geeft de samenstelling van de huidflora.

Wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op via info.nl@mxns.com.

Bezoek onze stand op het FOOD Law event op 21 juni te Vianen

Het Food Law Event op 21 juni aanstaande is dé bijeenkomst waar u op het gebied van levensmiddelenwetgeving kennis kunt uitwisselen en netwerken. Van nieuwe wetgeving tot de jurisprudentie over bestaande regelgeving met onderwerpen zoals beleid Nederland en EU, gezondheidsclaims, wat is ‘natuurlijk’, regels rondom beschermde benamingen, allergenen en etikettering & misleiding.

U komt toch ook? Meld u hier aan als mijn relatie en ontvang maar liefst 50%korting!

Naast deelname aan het Food Law Event organiseert Merieux NutriSciences ook een gratis webinar op 5 juni !

Met 73 landen die dagelijks worden gemonitord door ons expertnetwerk en een nieuw platform dat is ontworpen om uw dagelijkse werk te vergemakkelijken, is de Mérieux NutriScience Regulatory Update-service de juiste oplossing om  uw activiteiten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat uw producten op internationaal niveau voldoen aan de geldende regelgeving.

Laten we deze online service ontdekken tijdens een gratis webinar op 5 juni van 3:00-3:45 uur (Centraal-Europese tijd). Onze Engelstalige spreker, Massimo Frera (specialist in Subscription Services, Italië) beantwoordt graag al uw vragen.

Meldt u aan voor ons gratis webinar!