Controle van zware metalen in padie rijst en derivaten

De aanwezigheid van zware metalen, boven bepaalde niveaus, in levensmiddelen zijn een gevaar en hebben een schadelijk effect op de gezondheid van de mensen.

De hoofdoorzaken van deze verontreinigingen in rijst worden veroorzaakt door emissies van bepaalde industriële activiteiten, meststoffen, pesticiden, vervuild irrigatie water, transportmiddelen, etc..

Verordening (EG) Nº1881 / 2006 die de concentratie van verontreinigingen in levensmiddelen regelt, stelt de maximale waarden voor lood op 0,050 mg/kg en 0,040 mg/kg voor cadmium in voedingsmiddelen op basis van granen. In rijstkorrels is het maximumgehalte aan cadmium 0,20 mg/kg.

Meer strikte metaalcontrole is in rijst en haar derivaten, door de hoge toxiciteit, zoals anorganisch arseen en vooral de bijzonder toxische anorganische vormen Al (III) en As (V). Het maximale gehalte is vastgesteld op 0,20 mg/kg in gemalen rijst, 0,25 mg / kg parboiled en bruine rijst, 0,30 mg / kg in pannenkoeken, wafels, koekjes en rijstwafels en 0,10 mg / kg in de rijstproductie van levensmiddelen voor zuigelingen en jonge kinderen.

Met atoomspectrometrie technieken (AAS) of gekoppelde plasma (ICP) is het totale gehalte aan lood en cadmium te kwantificeren. Om de specifieke molecuul vormen van anorganisch arseen (som van AsIII en AsV) te bepalen, worden gekoppelde technieken zoals ionenchromatografie, atoomspectrometrie en massaspectrometrie (IC-ICP-MS) toegepast.

Deze techniek is ook toepasbaar in andere matrices, zoals granen, bloem, water, zuivelproducten en vis.