Bepaling van triazine residuen in drinkwater en grondwater

Mérieux NutriSciences heeft een methode ontwikkeld op basis van LC-MS / MS triple Quadrupole voor de bepaling van verschillende residuen in water.

De volgende bestrijdingsmiddelenresiduen kunnen bepaald worden in water:

 • Atrazine
 • Desisopropyl Atrazine
 • Desethyl-Desisopropyl Atrazine
 • Sebuthylazine

Triazines zijn selectieve herbiciden die op grote schaal over de hele wereld in gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, vooral bij maïs. Ze hebben een hoge milieupersistentie en vervuilen het oppervlaktewater en grondwater door de wijdverspreide toepassing van deze middelen.

Een van de meest gevaarlijke stoffen is de atrazine, anderen zijn terbuthylazine (in gewassen van citrusvruchten, druiven, olijven, gerst, maïs, rogge) en in mindere mate cyanazine (in maïs en tarwe gewassen) en Simazine.

Afbraakproducten van Atrazine en Terbuthylazine zijn desethylatrazine (DEA) en desethylterbutilazine (DET), gevormd door dealkylering van de precursorverbinding, welke aanwezig is in de grond en plant.

Deze verbindingen zijn ook de meest voorkomende verontreinigingen in water, waarmee de wettelijke limiet van 0,1 Microgram per liter als de som van pesticiden, frequent wordt overschreden.

Met deze nieuwe methode heeft Mérieux NutriSciences zijn mogelijkheden uitgebreid om de totale range van Triazines in water te kunnen analyseren:

 • DESETHYLTERBUTILAZINE
 • TERBUTRINE
 • ATRAZINE
 • CIANAZINE
 • DESETHYLATRAZINE
 • PROMETRINE
 • PROPAZINE
 • SIMAZINE
 • TERBUTHYLAZINE
 • AMETRINE
 • TOTALE TRIAZINE HERBICIDES
 • DESISOPROFYLATRAZINE
 • DESETHYLDESISOPROPYLATRAZINE
 • SEBUTHYLAZINE
 • METRIBUZIN