BPA-regels in de Europese Unie zijn nu van kracht; limiet is nu 12 maal strenger

Nieuwe regels die de beperkingen op het gebruik van bisfenol A (BPA) in materialen voor contact met levensmiddelen in de Europese Unie aanscherpen, zijn in werking getreden in september 2018.

De verordening verlaagt de specifieke migratielimiet (SML), de hoeveelheid van de stof die kan migreren van voedselcontactmaterialen (FCM’s) naar het voedsel, van 0,6 mg BPA per kg voedsel tot 0,05 mg / kg. Deze migratielimiet is twaalfvoudig strenger geworden.

Het verbiedt het gebruik van BPA in polycarbonaat drinkbekers of -flessen voor zuigelingen en peuters, tot drie jaar oud en geldt ook voor vernissen en coatings. Artikelen die vóór 6 september op de markt zijn gebracht, kunnen blijven totdat de voorraad op is. BPA was medio 2011 verboden in zuigflessen van polycarbonaat.

De Europese Commissie vermeed een volledig verbod, omdat zij stelt dat er onvoldoende informatie beschikbaar was over alternatieve stoffen ter vervanging van BPA. Tot op heden is beperkte informatie beschikbaar, waardoor de beoordeling van de veiligheid van alternatieven onvoldoende kan worden uitgevoerd.

De chemische stof wordt grotendeels gebruikt voor de productie van harde, duurzame kunststoffen inclusief polycarbonaat. Voor toepassingen waarbij contact met voedingsmiddelen wordt gemaakt, zoals waterdispensers, vormapparatuur en sommige herbruikbare drank- of voedselverpakkingen. Het wordt ook toegepast bij de vervaardiging van epoxyharsen en in coatings die worden gebruikt voor het bekleden van voedsel- en drankblikjes. Cijfers begin dit jaar schatten dat BPA-gebaseerde coatings worden gebruikt in ongeveer 80 procent van metalen blikken.

Denemarken en België hebben een verbod op BPA in materialen voor contact met levensmiddelen voor zuigelingen en jonge kinderen; Zweden verbood het in coatings en vernissen in FCM’s voor zuigelingen en peuters; en Frankrijk verbood de chemische stof in alle FCM’s (behalve industriële apparatuur zoals pijpen en tanks) in januari 2015.

De Europese Commissie geeft aan dat verschillen tussen nationale wetgevingen van invloed zijn op de werking van de interne markt voor FCM’s en uitdagingen vormen voor exporteurs uit derde landen.

In 2015 concludeerde een advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) dat BPA geen gezondheidsrisico vormt voor consumenten van welke leeftijdsgroep dan ook, betreffende de huidige niveaus van blootstelling aan voeding. Het bureau stelde een tijdelijk aanvaardbare dagelijkse inname van 4 microgram per kg lichaamsgewicht in.

EFSA’s panel voor voedselcontactmaterialen, enzymen en verwerkingshulpmiddelen herbeoordeelt de potentiële gevaren van BPA in voedsel en evalueert dit tijdelijke veilige niveau met de resultaten van de beoordeling die in 2020 wordt verwacht.

De EFSA verzamelt gegevens voor de gevarenbeoordeling tot uiterlijk 15 oktober 2018. Alle relevante nieuwe onderzoeken en gegevens over de stof die sinds 31 december 2012 zijn gepubliceerd, kunnen bij het agentschap worden ingediend voor mogelijke opname in de BPA-beoordeling.

De beoordeling omvat ook de resultaten van het Amerikaanse Consortium Academische en Regulatoire Insights inzake BPA-toxiciteit (CLARITY-BPA) -project van het National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

Een eerder dit jaar gepubliceerd conceptrapport werd door de FDA gebruikt om te concluderen dat BPA veilig is voor momenteel toegelaten toepassingen in flessen en overige verpakkingen. Echter, een ander deel van het werk wordt deze maand verwacht en een rapport met de integratie van de bevindingen van beide is gepland voor 2019.

Food Safety News