Grip krijgen op omgevingsbesmettingen met EnviroMap

Als lab ontvangen we veel vragen over productbesmettingen, mogelijk veroorzaakt vanuit de productieomgeving. De visie zou moeten zijn, dat wanneer de omgeving schoon is, ook het product schoon wordt geproduceerd. Oftewel heb grip op uw omgeving! Vandaar dat we graag Enviromap bij u onder de aandacht willen brengen.

EnviroMap is een cloud-based software applicatie die het omgevingmonitoring programma automatiseert en naadloos integreert met ons labportal myMXNS.

Ook kunt u uw monsternameplanning onderbrengen in dit programma, zodat u overzicht behoudt en duidelijk controle en borging kunt aantonen aan uw klanten en auditoren.

Er zijn vier basiscomponenten in het programma:

  1. De scheduler: Vervangt de traditionele combinatie van spreadsheets en de random generatie van monsternametijdstippen.
  2. Taakbeheer: Zorg ervoor dat taken worden uitgevoerd, zoals voorgeschreven in het programma.
  3. Kennisgevingsysteem: Er zijn verschillende meldingsniveaus (alarmen) beschikbaar voor taken en resultaten.
  4. Rapportage: Flexibel en makkelijk te gebruiken rapportage tools om resultaten te presenteren, analyseren en delen.

Enkele eigenschappen van het programma zijn:

  • EnviroMap is een zeer intuïtief product en vereist geen programmeringexpertise of vaardigheden om in uw faciliteit te implementeren.
  • EnviroMap biedt tools om de productieruimte visuals te uploaden. Met het Excel Import Tool kan eenvoudig het bestaande monsternameschema worden geupload.
  • Foto’s kunnen worden toegevoegd met aanvullende details en er is een naadloze integratie met het lab portal myMXNS.

Klik hier voor verdere informatie

Klik hier voor een uitgebreide case study

Wij maken graag een afspraak met u om het programma verder te presenteren, want naast een betere kwaliteitsborging, zal dit programma ook tijd en geld besparen, zodat u uw goed opgeleid personeel effectiever kunt inzetten.