Is uw productie omgeving onder controle?

Veel productbesmettingen en recalls zijn terug te voeren op het feit dat de fabrikant geen gedegen omgevingsonderzoeksprogramma heeft. Een goed uitgedacht en uitgevoerd omgevingsonderzoeksprogramma is de meest effectieve eerste verdedigingslinie tegen kwaliteitsproblemen. En een dergelijk programma hoeft niet duur te zijn: het kost meestal minder dan één enkele recall.

De doeltreffendheid van de monsters hangt af van betrouwbare bemonstering en hantering van de monsters. Een slechte bemonsteringstechniek kan leiden tot vals lage of negatieve uitkomsten. Daarom is het van belang dat voldoende training plaatsvindt, zodat het monitoringprogramma ook effectief is.

Monitoring oppervlakken

Bij de monitoring van oppervlakken wordt de microbiële populatie op oppervlakken in de productieomgeving bepaald:

  • apparatuur
  • contactoppervlakken voedingsmiddelen
  • vloeren
  • muren
  • afvoeren
  • handen van werknemers

Het soort monitoringprogramma hangt af van de sector en de producten die geproduceerd worden. De hiervoor gebruikte technieken zijn swabtesten, sponzen en agar contactplaatjes.

Monitoring lucht

Monitoring van lucht gebeurt doorgaans alleen in cleanrooms en andere gespecialiseerde werkomgevingen. Het kan ook gebruikt worden om bepaalde risico’s zoals schimmels te traceren. Actieve luchtbemonstering produceert kwalitatieve resultaten die kunnen dienen als vergelijkingsmateriaal om veranderingen in de omgeving aan te geven. Agar plaatjes en andere passieve technieken zijn nuttig voor het monitoren van de microbenpopulatie die over een bepaalde periode zou kunnen neerdalen op een oppervlak of een product.

Monitoring water

We voeren een compleet pakket testen voor drinkwater en proceswater uit. Preventieve maatregelen zijn bedoeld om verontreiniging te beperken, de ontwikkeling van bacteriën in kritische omgevingen te voorkomen en om de aantallen Legionella bacteriën of andere specifieke soorten, zoals Pseudomonas, in de gaten te houden. Mérieux NutriSciences kan u helpen deze risico’s proactief te beheersen met een waterveiligheidsplan. Een dergelijk plan omvat onderhoud van apparatuur, een monitoringprogramma voor Legionella, en monstername en –analyse.