Merieux NutriScience heeft een nieuwe GGO (GMO) test ontwikkeld

Het wetenschappelijk onderzoek ontwikkelt nieuwe plant GGO’s aan, die echter goedgekeurd dienen te worden door overheden voor de teelt, de commercialisering en voor experimentele doeleinden. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor goedkeuringsprocedures en het EU-register van erkende GGO’s.

In de jaren negentig heeft de Europese Unie een regelgevend kader voor de markt vastgesteld, toelating voor GGO’s op basis van de criteria van Richtlijn 2001/18 / EG.

Deze richtlijn is aangevuld met twee verordeningen:

  • Verordening 1830/2003 / EG betreffende de traceerbaarheid van GGO’s
  • Verordening 1829/2003 / CE betreffende etikettering

Deze twee verordeningen vereisen dat voedsel- en diervoedersectoren de traceerbaarheid van producten van GGO-oorsprong beheren in de hele productieketen en zich te houden aan de etiketteringvereisten voor GGO-houdende producten. Om fabrikanten tegemoet te komen, is er een etiketteringdrempel voor de onvoorziene aanwezigheid van GGO’s in het product gesteld, op 0,9% (per ingrediënt). Aan de andere kant geldt deze drempel niet om het eindproduct te etiketteren met minder dan 0,9% GGO , wanneer bekend is dat het wordt geproduceerd met GGO-ingrediënten.

De instrumenten voor het toezicht op GGO’s in diervoeders en levensmiddelen dienen toereikend te zijn gezien de ontwikkeling van het autorisatiescenario en het onderzoek op Europees en internationaal niveau. De screeningsdoelen (niet-specifieke markers) die traditioneel worden gebruikt, te weten P35S en TNOS, zijn niet voldoende om enkel de transgene varianten te identificeren.

Mérieux NutriScience heeft daarom een ​​meer uitgebreide screening toegepast met het gebruik van een groter aantal markers. Dat stelt ons niet alleen in staat om meer verschillende transgene variaties te identificeren, maar ook, in geval van positiviteit, om meer informatie te hebben over de hypothetische GGO’s die aanwezig kunnen zijn. We kunnen dan meer gerichte identificaties en / of kwantificaties uitvoeren.

Wenst u meer informatie over onze specifieke GGO testen, neem dan contact met ons op of bezoek onze website.