Meten van uw BEDRIJFSAFVALWATER in 2018 door Mérieux NutriSciences

Uw  bedrijf loost afvalwater, moet daarvoor een vergunning hebben en de heffingsaanslag betalen. Mérieux NutriSciences heeft de meetapparatuur en een afvalwaterlaboratorium. Ook voor kalibratie van de debietmeting kunt u bij ons terecht.

Waterwet

Voor uw bedrijf is de Waterwet van toepassing. U kunt vrijwillig of verplicht te maken krijgen met het meten van het door uw bedrijf geloosde afvalwater. De Waterwet hanteert de uitgangspunten:

 1. voor elke lozing is vergunning vereist
 2. de vervuiler betaalt verontreinigingsheffing

Mérieux NutriSciences biedt u:

 • Analyse van CZV, BZV, Stikstof volgens Kjeldahl, zware metalen etc
 • Monstername van afvalwater
 • Meting van het debiet met mobiele EMF
 • Natte kalibratie van uw eigen debietmeting
 • Uitvoeren van Meetweken
 • Interne metingen uitvoeren om u inzicht te geven in het lozingspatroon
 • Interne metingen van deelstromen voor uw inzicht
 • Onderzoek van slib
 • Alles in goede samenwerking met uw Technische Dienst

Wij werken volgens de voorschriften van het Waterschap in uw gebied. Indien nodig bespreken wij de meetsituatie met het Waterschap.

In overleg met u rapporteren wij de gevraagde onderzoekresultaten aan de heffingsinstanties.

Als u in 2018 de afvalwateronderzoeken door ons wilt laten uitvoeren, stuur ons dan tijdig de meetverplichting toe, wij helpen u met invullen en aanvragen.