Na Fipronil, nu Amitraz in de belangstelling

In de afgelopen weken hebben gezondheids- en overheidsinstanties bevestigd dat in diverse landen, eieren zijn verontreinigd met Fipronil, een bestrijdingsmiddel dat te vinden is in huishoudelijke insecticiden, acariciden en huisdier verzorgingsproducten.

Terwijl de situatie al vele miljoenen schade heeft veroorzaakt, wordt er nu gewezen naar een tweede verboden chemische stof: Amitraz. Amitraz is, net als Fipronil, een “matig giftige” stof. Het is toegelaten voor gebruik tegen insecten en arachnids (spinachtigen) bij varkens en vee, maar niet voor pluimvee.

Bewijs van het gebruik van Amitraz insecticide is gevonden op 5 Nederlandse boerderijen in pluimvee en vlees. Het gevaar van de toepassing voor de volksgezondheid van deze insecticide is niet geheel duidelijk. Tot nu toe is Amitraz niet gedetecteerd in eieren.

Afhankelijk van voedingsmatrices, varieert het maximum residu niveau (MRL) zoals vastgesteld door European Verordening (EG) nr. 396/2005 van 0,01 tot 0,05 mg/kg in de meeste voedingsmiddelen.

Net als bij Fipronil bieden wij verschillende soorten pesticidenanalyses aan, waaronder de testen van Amitraz en zijn metabolieten in diverse voedingsmatrices (screening op 250 tot 597 stoffen). Wij bieden ook de mogelijkheid om alleen Amitraz en haar metabolieten te testen.

Verdere informatie:

  • Testen voldoen aan de Europese norm UNI EN 15662: 2009 (en CFIA CSP-006-V1.0 in Canada)
  • Kwantificering van 0,01 mg / kg voor de meeste voedingsmiddelen en 0,005 mg / kg of minder in fruit en groenten.

    Wenst u meer informatie, contacteer dan uw accountmanager.