Nieuwe analyse: Is uw melk van het type A1 of A2?

Melk is niet zo maar melk, er is verschil in melk uit de verschillende landen in de wereld. Zo is bijvoorbeeld Europese melk voornamelijk van het type A1 en melk in Australië en Afrika van het type A2.

De verschillen worden veroorzaakt door het type caseïne eiwit. In de meer doorgefokte rassen wordt het A1 type gevonden en in melk van “oer”rassen het A2 eiwit. Voor de consument is het interessant om dit te weten, want door consumenten worden gezondheidseffecten toegeschreven aan A2 melk, wanneer ze overgaan van melk met type A1 naar A2. De wetenschap is nog bezig om dit verder te onderzoeken om deze gezondheidseffecten, die zeer persoonlijk zijn, nader te verklaren.

Mérieux NutriSciences heeft een methode ontwikkeld om aan te tonen of melk van het type A1 of A2 is en of A2 melk gecontamineerd is met A1 melk.

Wenst u meer informatie, neem dan contact op met uw accountmanager.