Bepaling van 3- en 2-monochloorpropaandiol (MCPD), hun vetzuuresters en glycidyl vetzuuresters in voedsel

2- en 3-monochloorpropaan-1,2-diol (2- en 3-MCPD) zijn belangrijke verontreinigingen in voedsel. 3-MCPD is geclassificeerd als mogelijk carcinogeen voor de mens en limieten in levensmiddelen zijn vastgesteld volgens Verordening (EG) 1881/2006. De toxiciteit van 2-MCPD is nog steeds onderwerp van
onderzoek en lange termijn onderzoek is nodig om de schadelijkheid ervan goed te kunnen beoordelen.

Esters van 3-MCPD, 2-MCPD en glycidylesters zijn verontreinigingen van verwerkte plantaardige oliën,
Die worden gevormd tijdens de olieraffinage bij hoge temperatuur. Een recente wetenschappelijke opinie van de EFSA toonde aan dat esters verder worden gehydrolyseerd bij inname, waardoor een grote hoeveelheid toxische MCPD’s wordt gegenereerd. Dit is een probleem voornamelijk gekoppeld aan plantaardige oliën en vetten, maar ook aan afgeleide voedingsmiddelen zoals bakkerijproducten bijvoorbeeld.

Onlangs is ontdekt dat de zeer veelbesproken palmolie 6-10 keer grotere hoeveelheden MCPD- en glycidylesters bevat in vergelijking met andere oliën. Dat heeft veel bezorgdheid opgeleverd, aangezien palmolie nog steeds erg veel wordt gebruikt als ingrediënt voor voedsel en ook voor babyvoeding.

De toelaatbare dagelijkse inname (TDI) per dag is vastgesteld op 0,8 μg / kg lichaamsgewicht en de gemiddelde blootstelling aan 3-MCPD lag boven de TDI voor ‘baby’s’, ‘peuters’ en ‘andere kinderen’. Onlangs heeft de EFSA haar TDI bijgewerkt met 2 μg / kg lichaamsgewicht (januari 2018).

Gezien het belang van het monitoren van de aanwezigheid van zowel vrije als veresterde MCPD’s en
glycidylesters heeft Mérieux NutriSciences een compleet aanbod van analyses ontwikkeld voor:

 • 2-MCPD (2-monochloorpropaan-1,2-diol)
 • 3-MCPD (3-monochloorpropaan-1,2-diol)
 • 2-MCPD-esters (2-monochloorpropaan-1,2-diolvetzuuresters)
 • 3-MCPD-esters (3-monochloorpropaan-1,2-diolvetzuuresters)
 • Glycidol-esters (glycidylvetzuuresters)

Referenties:

 • Reg CE 1881/2006
 • Aanbeveling 2014/661 / EU van de Commissie;
 • EFSA Scientific Opinion (3 maart 2016) – doi: 10.2903 / j.efsa.2016.4426;

Mocht u meer informatie wensen, dan wil ik u wijzen op onze blue paper, waarin ook MCPD wordt besproken als een van de gevaren voor de volksgezondheid.

Identificatie van micro-organismen middels de MALDI-TOF

MALDI-TOF MS is een van de meest recente microbiologische identificatiesystemen en wordt beschouwd als de vierde-generatie van bacteriële identificatie.

 

Over het algemeen is de technologie nuttig voor:
biomoleculen analyse (eiwitten, peptiden en suikers) en grote organische moleculen (polymeren, dendrimers en andere macromoleculen). Wat de identificatie van micro-organismen betreft, is dit een alternatief voor traditionele methoden en PCR.

Principe: het monster wordt uniform gemengd in een grote hoeveelheid matrix en aangestraald door een invallende laser. De matrix absorbeert het ultraviolette licht en zet het om in warmte-energie. Een klein deel van de matrix warmt snel op en is verdampt, tesamen met het monster. De ionen worden vervolgens versneld en bereiken de detector bij verschillende tijden, volgens hun massa/ladingsverhouding (m/z). Met elke m/z correspondeert een signaal dat het specifieke spectrum van een eiwit genereert.
Identificatiesoftware:
Micro-organismen bestaan uit veel verschillende eiwitten uitgedrukt in een verschillend patroon. De MALDI-TOF-techniek gebruikt dit unieke kenmerk om onderscheid te maken tussen de micro-organismen vanuit hun eigen spectrum. De identificatiesoftware is een database (bibliotheek) met de spectra van veel verschillende micro-organismen.

Er zijn 2 MALDI-TOF-systemen beschikbaar:

· Bruker Daltonics- Biotyper Software
· Vitek-MS (Biomérieux) – Saramis-software

De  MALDI-TOF  wordt toegepast voor identificatie van bacteriën, gisten en schimmels in:

· drinkwater
· voedsel
· cosmetica
· water monsters
· oppervlakte swabs
· farmaceutische industrie

Wat zijn nu de voordelen van de MALDITOF techniek?

· Hoge gevoeligheid, weinig cellen nodig (ongeveer 100.000)
· Zeer korte analysetijd: minuten
· Lage kosten van verbruiksmaterialen
· Automatisch, in staat ongeveer 400 monsters/run te verwerken
· Robuust, reproduceerbaar en gemakkelijk te bedienen
· Identificatie van bacteriën, gisten en schimmels zonder voorgedefinieerd doel
· Bibliotheek kan vrij worden geïmplementeerd

Dankzij de methode-optimalisatie voert Mérieux NutriSciences de analyse door beide MALDI-TOF-systemen (Bruker en Biomérieux) uit met behulp van beide identificatie bibliotheken.

Vergeleken met de vroegere identificatie met een enkele methode, is deze aanpak sneller en vergroot het de mogelijkheden van een succesvolle identificatie, waardoor de behoefte aan sequencing wordt gereduceerd.

Vraag uw accountmanager naar onze mogelijkheden voor microbiologische controle van uw voedsel, cosmetica en farmaproducten.

NIAS screening (non-intentionally added substances) in verpakkingen

Verordening (EG) nr. 1935/2004 bepaalt dat onder normaal of te verwachten gebruiksomstandigheden materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen de volksgezondheid niet in gevaar mogen brengen, geen onaanvaardbare verandering in de samenstelling van voedingsmiddelen mogen veroorzaken of een verslechtering van de organoleptische kenmerken.

Volgens de verordening is het noodzakelijk de gevaarlijke componenten in het verpakkingsmateriaal die kunnen migreren naar voedsel te bepalen, waardoor de kwaliteit en veiligheid niet in gevaar worden gebracht. Deze componenten betreffen:

• Stoffen die zijn afgeleid van afbraak van polymeren of additieven
• Onzuiverheden in grondstoffen
• Reactieproducten
• Andere verontreinigingen

Verordening (EG) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen, met betrekking tot niet-intentioneel toegevoegde stoffen (NIAS) stelt dat: “Voor zover relevant voor de risicobeoordeling, moeten de belangrijkste onzuiverheden van een stof worden overwogen”.

Hoewel fabrikanten veel onzuiverheden kunnen voorspellen, kunnen vele andere onbekend blijven: in elk geval moet de veiligheid van het eindproduct worden gegarandeerd zoals vereist door Verordening (EG) nr. 1935/2004.

De definitie van NIAS is:

· Ze zijn onvermijdelijk
· Kunnen niet “a priori” worden gedefinieerd;
· Ze vereisen een risicobeoordeling, maar er zijn geen wetsvoorschriften op dit gebied.

De EFSA benadrukte dat dezelfde aanpak die voor de IAS wordt gebruikt, in beginsel ook op NIAS kan worden toegepast, aangezien dezelfde mate van veiligheid voor alle migrerende stoffen moet worden gewaarborgd.

Mérieux NutriSciences voert vier verschillende screenings uit om NIAS te detecteren.

 

De beperkingen en analyselimieten vastgesteld door Mérieux NutriSciences voor metalen en 70 chemicaliën in de niet-vluchtige gerichte screening, zijn aanzienlijk lager dan de migratielimieten aangegeven door de bestaande wetgeving.

Naast de NIAS screening verzorgt Merieux NutriSciences ook de toxicologische en milieuassessment, voor verder informatie verwijzen wij graag naar onze website met de volgende link.

BLUE PAPER – De tweede editie 2018 is beschikbaar!

Met de zeer positieve feedback die we kregen vanuit de voedingsindustrie en de wetenschap, en gezien de belangrijke voedselveiligheidactualiteiten in 2017, werd het duidelijk dat we een tweede editie van ons Blue Paper over ‘Europese voedselveiligheidstrends, kernvraagstukken & Perspectives’ gaan publiceren.

 

Hij is klaar! We zijn verheugd om de lancering van de tweede editie van ons Blue Paper aan te kondigen, zowel in papieren als online format, voor een prijs van € 189, -.

Met een update van de gegevens van de vorige editie en nieuwe focus op verschillende contaminanten en voedselmatrices, wordt het Blue Paper een naslagwerk voor elke voedingsbedrijf.

Onder de nieuwe onderwerpen komen aan bod: antibioticaresistentie, nanodeeltjes, hormoonontregelaars, mycotoxinen, plantengifstoffen en door voedsel overgedragen virussen en de salmonella gevaren.

U kunt zich inschrijven op de blue paper met de volgende link:

Bezoek Merieux NutriSciences (stand K100, 17 – 19 april) op de In-Cosmetics Global in Amsterdam

De in-cosmetics Group heeft als missie om de wereldwijde gemeenschap voor persoonlijke verzorgingsingrediënten in staat te stellen om te communiceren, zaken te doen, te netwerken en te leren, zowel face-to-face als online.

Met 6 jaarlijkse business-to-business evenementen verspreid over vier continenten, verbindt de in-cosmetics Group 1.700+ leveranciers van ingrediënten, geuren, laboratoriumapparatuur, testen en regelgevende oplossingen met 32.700+ professionals uit de cosmetische industrie.

Cosmetica evenementen bieden ook wereldwijde, regionale en lokale introductieplatforms voor innovatie op het gebied van ingrediënten en technologieën voor persoonlijke verzorging en verzorgen op een hoog niveau voorlichting en consumenteninzichten voor formuleerders, R & D en regelgevende professionals. Met meer dan 600.000 unieke internetgebruikers, 40.000 volgers van sociale media en 95.000 e-nieuwsbriefabonnees levert in-cosmetics ook een multichannelplatform voor de industrie met toegang tot expertpresentaties, webinars, rapporten, whitepapers, interviews en blogs.

Onze visie: leveranciers van persoonlijke verzorgingsindustrie verbinden met cosmeticafabrikanten uit meer dan 120 landen. Het bevorderen van nieuwe productontwikkeling, zodat fabrikanten de nieuwste producten op de markt kunnen vinden. Het tonen van de nieuwste personal care-innovaties en formuleringstechnologieën en anticiperen op toekomstige marktveranderingen.

Merieux NutriSciences is aanwezig op deze beurs op stand K100, bezoek ons en laat u informeren over de ondersteuning die wij u kunnen bieden. Verder informatie vindt u ook op onze website.

Training “basis Microbiologie, Monstername en Hygiëne”

Micro-organismen kunnen uw productieproces lelijk verstoren. Wat zijn micro-organismen? Waar komen ze voor? En hoe kunt u ze beheersen? Schrijf u in voor de training: “basis Microbiologie, Monstername en Hygiëne” op donderdag 12 april om 13.00 uur te Ede.

Omschrijving Training

Wat hebben Flemming, Van Leeuwenhoek en Darwin met elkaar gemeen? Dit ontdekt u in onze nieuwste training “basis Microbiologie, Monstername en Hygiëne”. In de training krijgt u inzicht in de verschillen tussen bacteriën, gisten en schimmels. We laten u zien wat de levensvoorwaarden van micro organismen zijn en hoe u daarop kunt sturen. Of het nu gaat om regelgeving of persoonlijke hygiëne?

Hoe neem je op een aseptische, eenduidige wijze monsters van food, feed en oppervlakten? Immers, het verkrijgen van een betrouwbaar analyseresultaat begint bij een correcte wijze van bemonstering. De training geeft antwoord op vragen over de juiste bemonstering, verpakkingsmateriaal, bewaring en transport.

 • U krijgt kennis op basisniveau microbiologie
 • U verandert hygiëne en gedrag op basis van de verkregen kennis en eigen motivatie
 • U vergroot de kennis op het gebied van monstername
 • U heeft inzicht in hoe u levensvoorwaarden van micro organismen kunt beheersen
 • U ontvangt na afloop een certificaat en naslagwerk

Doelgroep
U werkt in de levensmiddelenbranche en bent werkzaam als operator of bij QA.

Aanpak
De training bestaat uit een presentatie, praktische monstername technieken, hygiëne test en een rondleiding op ons laboratorium. Tevens is er de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen.

Agenda

 • 13:00 – 15:00 Training
 • 15:00 – 16:00 Rondleiding laboratorium
 • 16:00 – 17:00 Afsluiting

U kunt zich inschrijven t/m 31 maart 2018.

Locatie: Laboratorium Merieux NutriSciences, Pascalstraat 25 te Ede.
Kosten: 75,- euro (u ontvangt een factuur)

Voor inschrijving op deze cursus kunt zich hier aanmelden.

WEBINAR: salmonella risico in droge producten

U wilt controle over uw Salmonella risico in uw productie plant ? Merieux NutriSciences heeft de oplossingen voor, laat u informeren via ons Webinar.

– Waarom is salmonella een reëel gevaar voor uw droge producten?

– Wat zijn de risico’s voor uw productielocaties?

– Hoe voorkomen we besmetting door Salmonella?

– Welk productcontroleplan en milieumonitoringsprogramma zijn er mogelijk om mogelijke besmettingen beter te monitoren.

Deze vragen zullen onder meer aan bod komen tijdens het webinar dat Mérieux NutriSciences organiseert. Met concrete voorbeelden en strategisch advies zullen onze experts u de mogelijke oplossingen voorleggen om de efficiëntie van uw wereldwijde monitoringprogramma te verbeteren.

Dit gratis webinar, wordt verzorgd door Christophe Dufour, onze wetenschappelijk directeur voor microbiologie in Europa. Het vindt plaats op 8 maart van 15.00 tot 16.00 uur (Central Europe Time).

REGISTREREN: Als u meer wilt weten over onze testservices voor microbiologie, kunt u onze speciale website bezoeken.

 

Verslag AGF seminar 16 januari 2018

Op 16 januari mochten wij in De Reehorst in Ede zo’n 65 geïnteresseerde deelnemers ontvangen bij ons seminar Voedselveiligheid, dat wij enkele malen per jaar organiseren. Deze keer was de aandacht gericht op de AGF-verwerkende sector in brede zin. Samen met partners konden wij weer een interessant en veelzijdig programma maken.Hier een impressie van de 5 presentaties.

Structuur in omgevingsonderzoek met Enviromap

Wilma Hurkmans -Mérieux NutriSciences, toonde de mogelijkheden van Enviromap als ideaal hulpmiddel voor het zinvol uitvoeren van microbiologische omgevingsmonitoring. Bij de beheersing van microbiologische veiligheid van voedingsmiddelen gaat de aandacht steeds meer uit naar elimineren van besmetting vanuit de productieomgeving. Hiervoor is al wetgeving. In Enviromap worden alle meetpunten en onderzoekresultaten geregistreerd, onderverdeeld in zones met uiteenlopende risico’s. Enviromap helpt de quality manager bij het analyseren van de resultaten, het kiezen van controlepunten en planning van metingen. De analyseresultaten van externe laboratoria kunnen automatisch ingevoerd worden. Kortom, het ideale gereedschap waarmee de quality manager efficiënt en zinvol meet, snel actie kan ondernemen en aan klanten, toezichthouder en auditoren de beheersing van een zuivere productieomgeving toonbaar kan maken. Voor meer informatie zie onze website: http://www.enviromap.com/

 

Microbiologische risicoanalyse voor AGF producten

Taco Wijtzes -WFC Analytics, gaf op zijn bekende enthousiaste wijze een college microbiologie, zette de gasten aan het denken en gaf verrassende inzichten. Bij de bewerking van groenten en fruit vindt veelal geen bacteriedodende handeling plaats. Er zijn nauwelijks internationale normwaarden. Toch kan in verse groente en fruit het hele scala aan pathogene bacteriën aangetroffen worden. Je moet een risico-analyse uitvoeren, inzicht hebben in de besmettingsroutes en beheersmaatregelen treffen. De toezichthouder geeft wel enkele criteria voor specifieke gevallen, zoals STEC in kiemgroeten. Taco wijst er ook nog op dat wij waarschijnlijk nog lang niet alles weten van de microbiologische wereld en dat micro-organismen evolueren, zich steeds aanpassen aan de omstandigheden om zich te handhaven. En dan hebben we het nog niet eens over virussen…

 

Trends en ontwikkelingen in voedselveiligheidsstandaarden in 2018

Mathijs Brink -N&S Quality, gaf een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen bij de internationale voedselveiligheidsstandaarden.

Hij ging langs alle belangrijke normen. Het is iedereen wel duidelijk dat zaken als productintegriteit en food defense de laatste jaren in de standaarden zijn opgenomen. N&S constateert echter dat veel bedrijven moeite hebben met de juiste aanpak. Ook heeft men in de praktijk moeite met of vragen over infoblad 85, de verpakkingsverordeningen en de etiketteringswetgeving. BRC versie 8 zal in 2018 verschijnen. Mathijs nam de voorgestelde wijzigingen door en verwacht dat die vrijwel alle in de norm terecht zullen komen. Dan zou er ook een extra module voor Handelsgoederen in komen. In IFS zullen naar verwachting wijzingen rond allergenen opgenomen worden, voortkomend uit de gewijzigde GFSI eisen. De mogelijkheid van onaangekondigde audits (niet verplicht) wordt opgenomen. Er komt een module logistiek in de FSSC 22000. Tot slot meldt Mathijs dat de nieuwe ISO 22000:2018 er aan komt. Daarin staan bijvoorbeeld eisen ten aanzien van commitment van het management.

 

Derde generatie conserveringstechnieken – de milde revolutie

Nick van Lanen – TOP bv, laat een aantal conserveringstechnieken van de derde generatie de revue passeren, na eerst verteld te hebben wat de eerste en tweede generatie zijn. TOP bv ontwikkelt nieuwe technieken op commerciële basis en helpt nieuwe bedrijven die een technologie gaan exploiteren, opstarten. De nieuwe technieken hebben niet de nadelen van eerste of tweede generatie technieken. De veel gebruikte hittebehandeling, om een levensmiddel langer houdbaar te maken, veroorzaakt veranderingen aan de structuur en eigenschappen van een product. Met alternatieve technieken kan men de nadelen voorkomen, terwijl het product toch langer houdbaar is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen mild pasteruriseren en mild steriliseren. Bij mild pasteuriseren wordt geen hitte gebruikt. De meest haalbare technieken zijn toepassen van hoge druk (HPP en pascaliseren, batchgewijs) en PEF (pulserende electrische velden, flow productie). Bij mild steriliseren moet wel hitte toegepast worden, maar het gaat erom zo snel mogelijk naar 121°C te komen. Dat kan onder meer met hoge druk (PATS) en radio frequency. De conclusie van Nick is dat sommige technieken nog niet op industriële schaal toepasbaar zijn, dat de bestaande technieken niet vervangen worden, maar dat de nieuwste generatie technieken een nieuwe productgroep creeëren, met een hoge kwaliteit en hoge prijs.

 

Borging van de voedselveiligheid convenience AGF bij Hessing

Marcel Heythuysen – Hessing Supervers, spreekt namens één van de grootste AGF Convenience bedrijven. Een presentatie waarin alle aspecten naar voren komen waarmee een quality manager in de praktijk te maken heeft. Niet alleen in Nederland, maar Marcel heeft ook ervaring met de toezichthouder in Duitsland, waar het opstellen van bacteriologische normen niet meer van deze tijd is. Hij memoreert de evolutie in de afgelopen 25 jaar van de regelgeving in Nederland en de enorme kennistoename rond de microbiologie (lees pathogenen) in groenten en fruit. Mede door de “EHEC crisis” in 2014 is de bewustwording sterk toegenomen. Marcel prijst de aanpak in Nederland. Het vroegere Productschap heeft de basis gelegd, in het GroentenFruitHuis is de sectorbrede kennisvergaring doorgegaan. Via FoodCompass wordt monitoring georganiseerd van micro-organismen en residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Hierin is Nederland werkelijk uniek. Een voorbeeld  is de actieve aanpak van de problematiek van het testen op de aanwezigheid van Bacillus cereus, een pathogeen. Bij de standaardtest wordt ook Bacillus thuringiensis (gebruikt als toegestaan biologisch middel in de grond) mee bepaald waardoor men tot onterecht afkeuren op B. cereus kan komen. Wij en buurlanden moeten hier gezamelijk optreden. Marcel eindigt met te zeggen dat voor de sector voedselveiligheid voorop staat, dat daar veel geld en moeite in geïnvesteerd wordt en dat de sectorgenoten elkaar niet beconcurreren op voedselveiligheid.

Het was weer een interessante en leerzame dag, waar ook tevens goed het netwerk weer werd besproken.  Hou onze agenda en nieuwsbrieven goed in de gaten voor de volgende bijeenkomst.

Conformiteit etiket

De regels voor het etiketteren van levensmiddelen worden regelmatig gewijzigd en overal ter wereld steeds verder aangescherpt. Het is een hele klus om te zorgen dat uw productetiketten voldoen aan die steeds veranderende eisen.

De eerste cruciale stap is om de kenmerken van het te etiketteren product te bepalen en te zorgen dat alle ingrediënten, inclusief de additieven, toegestaan zijn en toegepast worden in de hoeveelheden en/of op de manier die wettelijk is vastgelegd in de landen waarnaar het product straks geëxporteerd wordt. Dit is nodig om de exacte wettelijke naam van het product en van elk ingrediënt te bepalen.
Zo’n conformiteitsbepaling kunt u aanvragen in twee situaties:

Beoordeling van een bestaand etiket

 • Beoordeling van alle verplichte teksten en alle optionele teksten/claims/foto’s/afbeeldingen op het bestaande etiket
 • Formeel rapport met commentaar en de wijzigingen die nodig zijn om te zorgen dat het etiket voldoet aan de verplichte etiketteringsrichtlijnen.

Opstellen van een geheel nieuw etiket

Formeel rapport met alle verplichte teksten in de taal van het doelland.

Deze dienst heeft betrekking op:

 • Gewone voedingsmiddelen
 • Speciale voedingsmiddelen

Deze dienst is bedoeld voor:

 • Fabrikanten
 • Retailers
 • Cateringsector

Naast de conformiteitsbeoordeling voor etiketten kunt u ook gebruik maken van de volgende diensten:

 • Spoed
  Het is mogelijk de standaard levertijd te verkorten.
 • Tweede check & “Drukklaar-Conformiteit goedgekeurd”
  Onze experts op het gebied van etikettering en wetgeving voeren een extra check uit op het definitieve commerciële ontwerp van het etiket voordat dit naar de drukker gaat en voorzien het van het keurmerk ‘Drukklaar  – Conformiteit goedgekeurd’. Dit garandeert dat het etiket juist is en voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Risicobeoordeling
  Het rapport bevat ook informatie over mogelijke risico’s en boetes in het geval u niet voldoet aan de eisen.
  Opmaak op maat
  We maken het rapport op volgens de wensen van de klant
 • Conformiteit grafische eisen
  We checken of het etiket voldoet aan de wettelijk bepaalde grafische eisen.
 • Vertaling van niet-verplichte teksten
  zoals recepten, marketing teksten, etc.
 • Voedingswaarde-informatie berekenen
  Bij Mérieux NutriSciences kunt u de voedingswaarde-informatie op uw etiketten volledig laten doorlichten om te zorgen dat uw etiketten voldoen aan alle regels die gelden in de landen waar u uw product vermarkt. Onze experts zijn goed op de hoogte van alle nationale en internationale etiketteringseisen.

Omgeving analyse plan voor Pathogenen onderzoek

Een van de mogelijke bronnen van pathogene micro-organismen (salmonella, listeria, enz.) zijn de bereidings- en verpakkingsinrichtingen van het product zelf via o.a. het personeel dat in de productievestiging werkt of de flora die aanwezig is in bepaalde delen van de vestiging.

Een doeltreffende maatregel om de veiligheid van de bereidingsinrichtingen te meten is het doorvoeren van een “environmental control plan”. Merieux NutriSciences kan hierin assisteren met het software programma Enviromap

Deze maatregel bestaat in het meten van de aanwezigheid van ziektekiemen  op verschillende plaatsen van de inrichtingen, zowel vlakbij als ver van het product. Als er een ziektekiem wordt vastgesteld in het product, barst de crisis los, maar als de ziektekiem wordt vastgesteld op plaatsen waar geen contact is met het product, is het product mogelijks nog niet besmet (dit moet worden gemeten) en kunnen er nog maatregelen worden getroffen om dit te voorkomen.

Het is raadzaam en redelijk een “Environmental control plan” door te voeren dat preventief wijst op eventuele besmettingen in de buurt van ons product zodat we tijdig stappen kunnen ondernemen. Het plan in kwestie is specifiek voor elk product en elke inrichting. Het houdt o.a. rekening met en beslist over:

 • De keuze van de te bemonsteren plaatsen:
  Naargelang de eigenschappen van de inrichtingen (droge of vochtige zones), de toegang tot de bemonsteringspunten (openingen, verroeste materialen, poriën, gaten, apparatuur met een gebrekkig hygiënisch ontwerp, moeilijk bereikbare plaatsen waar de voedingsmiddelen kunnen ophopen). Oppervlakken in rechtstreeks en niet-rechtstreeks contact met de voedingsmiddelen  (handgrepen, handvaten van persluchtpistolen, deurknoppen, enz.)
 • Bemonsteringsfrequenties:
  Naargelang de blootstelling aan het risico en de verkregen resultaten
 • Keuze van het ideale bemonsteringsogenblik:
  De vaststelling van pathogene micro-orgamismen kan fout blijken als het monster net na schoonmaak en ontsmetting wordt genomen. Om de kansen om dit soort micro-orgamismen vast te stellen te verhogen, is het bijgevolg raadzaam monsters te nemen tijdens of net na het productieproces (vóór schoonmaak en ontsmetting). Als er niet dagelijks monsters worden genomen, is het raadzaam te bemonsteren op verschillende dagen van de week, na onderhoud- of demontagewerkzaamheden aan de apparatuur, productietoename, enz.
 • Keuze van de verdunners om het bemonsteringstoestel vochtig te houden:
  Eenvoudige verdunners of verdunners zonder neutraliserende stof indien het monster net na de productie wordt genomen; verdunners met neutraliserende stof indien wordt vermoed dat er resten van ontsmettingsmiddelen kunnen worden aangetroffen.
 • Te bemonsteren oppervlakte:
  Hoe groter het bemonsterde oppervlak (bij voorkeur tussen 1.000 en 3.000 cm2 hoe groter de kans om pathogene micro-organismen te detecteren. Uiteraard kunnen we naargelang het bemonsteringsmateriaal waarover we beschikken meer of minder oppervlakte bemonsteren (wissers of kwasten voor kleine oppervlakken zoals moeilijk bereikbare plaatsen: openingen, ruimte tussen walsen, enz.); sponzen of doekjes voor grotere oppervlakken).

  Voorbereiding van de bemonsteringsmiddelen

 • Bemonstering:
  De te hanteren methodologie is specifiek naargelang het bemonsteringsmiddel waarover we beschikken, of het nu wissers, sponzen of doekjes zijn.
 • Vervoer en bewaring van de monsters:
  Het is belangrijk eraan te denken dat een genomen monster tot aan het laboratorium gekoeld moet blijven (tussen 1 en 8 ºC); wanneer het monster in het laboratorium is, moet het op een temperatuur van 3±2 ºC worden gehouden en moet de detectie van pathogene micro-organismen zo snel mogelijk worden gestart (uiterlijk 24 uur na aankomst in het laboratorium en nooit meer dan 36 uur na de bemonstering).
 • Analyse van het monster:
  Naargelang onze behoeften (snel resultaten verkrijgen) kiezen we de analysemethode die het meest geschikt is voor elk van de gekozen pathogene micro-organismen.
 • Uitdrukking van de resultaten:
  Heeft u vragen welke analyses het best kunnen worden uitgevoerd in een analyse plan en een demonstratie van Enviromap, neem dan contact op met onze accountmanager voor verder advies.