Zijn de waarden van de voedingswaarde op uw etiket stabiel?

U hebt misschien eerder de uitdrukking “voedingsstabiliteit” gehoord, maar weet u wat het betekent en hoe het op uw producten van toepassing is? Stabiliteit van voedingsstoffen verwijst naar de tijdsduur dat een voedingsstof op een gewenst niveau in een voedingsproduct achterblijft. Als u voedingsstoffen op het etiket van uw product vermeldt, moet u de stabiliteit van de voedingsstoffen van uw product begrijpen.

Dit geldt voor een overvloed aan productcategorieën, waaronder huisdierenvoer, dranken, voedingsmiddelen voor volwassenen, babyvoeding, peutervoeding en supplementen.. Bij het ontwerpen van een houdbaarheidsonderzoek, moet uw laboratoriumpartner uw product evalueren om voedingsstoffen te bepalen die het meest vatbaar zijn voor degradatie tijdens opslag.

Verschillende kenmerken van uw product, verpakking, formulering, zuurgraad en bewaarcondities kunnen de stabiliteit van voedingsstoffen in uw producten beïnvloeden. De gevoeligheid van vitamine A en D neemt bijvoorbeeld toe als uw verpakking geen goede barrière heeft tegen lichtpenetratie.

Mérieux NutriSciences voerde onlangs een Research & Development (R & D) -studie uit voor een bedrijf dat een nieuw verpakkingsmateriaal wilde testen voor hun zuiveldrankproduct. Tijdens het onderzoek hebben we niet alleen het microbiële bederf en de afwijkende smaak beoordeeld, maar ook het effect van blootstelling aan LED-licht op de afbraak van vitamine A behandeld. Deze studie hielp het bedrijf bepalen in het veranderen van hun verpakkingsmateriaal waardoor de houdbaarheid verlengd werd. Stabiliteit van nutriënten en houdbaarheidsstudies spelen een belangrijke rol tijdens de fasen van productontwikkeling.

Sommige studies vergelijken formuleringen en verpakkingsmateriaal om te bepalen welke de langste houdbaarheid bieden, en anderen concentreren zich op het verlagen van de overschotten van een aan een product toegevoegde voedingsstof om de kosten voor de fabrikant te verminderen. Versnelde studies over houdbare producten bieden een andere manier om R & Doelstellingen te halen. In een versneld onderzoek wordt het product meestal op een hogere temperatuur gehouden om de afbraaksnelheid te verhogen. Meestal worden dranken, voedingsmiddelen en voedsel voor huisdieren in stappen van 10 °C van de normale temperatuur opgeslagen, bijvoorbeeld 25ºC, 35ºC, 45ºC. Aangenomen wordt dat bij elke 10 °C temperatuurstijging het onderzoek in de helft van de tijd zal worden voltooid.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om naast het versnelde onderzoek een onderzoek naar normale opslag uit te voeren of om het onderzoek bij meerdere opslagtemperaturen uit te voeren. De gegevens worden vervolgens gebruikt om de versnellingsfactor te verfijnen, die verder kan worden toegepast op vergelijkbare producten. Deze benadering van het onderzoek vermindert de onderzoekstijd, maar introduceert ook enig risico door te veronderstellen dat andere chemische reacties niet optreden in het product bij de verhoogde temperaturen.

Bij het ontwerpen van een houdbaarheidsstudie, zal ons team met u samenwerken om uw product te evalueren en dit baseren op de voedingsstoffen in uw product die vatbaar zijn voor degradatie tijdens opslag. Onze experts zullen met u samenwerken vanaf de productontwikkelingsfase tot en met de bewaking van afgewerkte producten om de voortdurende kwaliteit te waarborgen.

 

Op de hoogte blijven van alle wetgeving blijft een hele klus!

Door de globalisering gaan steeds meer bedrijven hun producten exporteren. Elk land heeft zijn eigen regels, die vaak substantieel verschillen van de regels in andere landen. In een dergelijk scenario is het voor een winnende strategie essentieel om bij te blijven, te weten welke nieuwe regels en wetten er gelden en alle relevante informatie op de juiste wijze toe te passen.

Regulatory Update is een abonnementsdienst waarbij bedrijven specialistische ondersteuning krijgen om te zorgen dat ze altijd up to date blijven. Deze dienst is beschikbaar in drie digitale varianten: Regulatory Update Online (toegang tot online portal), Regulatory Update Newsletter (maandelijkse editie) en Notificatie Regulatory Update (via e-mail)

Regulatory Update volgt en analyseert alle relevante wet- en regelgeving in meer dan 70 landen.

De dienst wordt op maat gemaakt naar door de klant aangegeven parameters (landen, productcategorieën) en biedt een duidelijke en volledige samenvatting van elke nieuwe regeling die gepubliceerd wordt in de officiële organen en op de websites van instanties.

Regulatory Update Online

Online platform voor het volgen en analyseren van de wet- en regelgeving in meer dan 70 landen.

De dienst wordt op maat gemaakt naar door de klant aangegeven parameters en volgt en updates de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving voor alle door de klant geselecteerde productcategorieën en landen en geeft daar ook een interpretatie van ten behoeve van de klant.

Updates worden binnen 5 dagen na officiële publicatie gepubliceerd op het portal.

Regulatory Update Online biedt de volgende informatie:

 • land waar de regel is uitgevaardigd
 • productcategorie die met de regel te maken krijgt
 • bron en soort regel
 • begrijpelijke, complete samenvatting van de regel
 • mogelijke sancties in geval van niet-naleving
 • datum van inwerkingtreding

Archief: Het is ook mogelijk om in het systeem te zoeken naar al het nieuws dat sinds 2009 gepubliceerd is en te filteren op de volgende parameters:

 • jaar van uitvaardiging
 • land
 • productcategorie
 • parameters conformiteit

Nieuws van 2001 tot 2009 is beschikbaar in de vorm van PDF’s met informatie per jaar.

Agenda met updates

Abonnees hebben ook toegang tot een agenda met updates waarin ze kunnen zien welke updates wanneer in werking treden.

Regulatory Update Newsletter

Maandelijkse nieuwsbrief met al het nieuws dat de afgelopen maand is gepubliceerd in de Regulatory Update Online. Het nieuws in de nieuwsbrief wordt gerangschikt op land en productcategorie en biedt updates van de wetgeving over etikettering en productconformiteit en juridische rapporten over de branche.

Het nieuws in meer dan 70 landen wordt gevolgd en is beschikbaar voor verschillende geografische clusters:

Regulatory Update Newsletter biedt de volgende informatie:

 • land waar de regel is uitgevaardigd
 • productcategorie die met de regel te maken krijgt
 • bron en soort regel
 • begrijpelijke, complete samenvatting van de regel
 • mogelijke sancties in geval van niet-naleving
 • datum van inwerkingtreding
 • Agenda met updates

Abonnees hebben ook toegang tot een agenda met updates waarin ze kunnen zien welke updates wanneer in werking treden.

Notificatie Regulatory Update

Deze dienst is een wetgevingsupdate die geheel naar wens ingericht kan worden (problematiek, landen, productcategorie). Houdt de wetgeving in meer dan 70 landen in de gaten.

De notificaties die u ontvangt als u bent geabonneerd op de Notificatie Regulatory Update gaan over:

 • wet- en regelgevingskwesties
 • samenvatting van de regel
 • sancties (indien van toepassing)
 • te ondernemen acties (Nieuw! Alleen voor dit product)

Vraag hier direct online een gratis proefabonnement aan! 

Is uw productie omgeving onder controle?

Veel productbesmettingen en recalls zijn terug te voeren op het feit dat de fabrikant geen gedegen omgevingsonderzoeksprogramma heeft. Een goed uitgedacht en uitgevoerd omgevingsonderzoeksprogramma is de meest effectieve eerste verdedigingslinie tegen kwaliteitsproblemen. En een dergelijk programma hoeft niet duur te zijn: het kost meestal minder dan één enkele recall.

De doeltreffendheid van de monsters hangt af van betrouwbare bemonstering en hantering van de monsters. Een slechte bemonsteringstechniek kan leiden tot vals lage of negatieve uitkomsten. Daarom is het van belang dat voldoende training plaatsvindt, zodat het monitoringprogramma ook effectief is.

Monitoring oppervlakken

Bij de monitoring van oppervlakken wordt de microbiële populatie op oppervlakken in de productieomgeving bepaald:

 • apparatuur
 • contactoppervlakken voedingsmiddelen
 • vloeren
 • muren
 • afvoeren
 • handen van werknemers

Het soort monitoringprogramma hangt af van de sector en de producten die geproduceerd worden. De hiervoor gebruikte technieken zijn swabtesten, sponzen en agar contactplaatjes.

Monitoring lucht

Monitoring van lucht gebeurt doorgaans alleen in cleanrooms en andere gespecialiseerde werkomgevingen. Het kan ook gebruikt worden om bepaalde risico’s zoals schimmels te traceren. Actieve luchtbemonstering produceert kwalitatieve resultaten die kunnen dienen als vergelijkingsmateriaal om veranderingen in de omgeving aan te geven. Agar plaatjes en andere passieve technieken zijn nuttig voor het monitoren van de microbenpopulatie die over een bepaalde periode zou kunnen neerdalen op een oppervlak of een product.

Monitoring water

We voeren een compleet pakket testen voor drinkwater en proceswater uit. Preventieve maatregelen zijn bedoeld om verontreiniging te beperken, de ontwikkeling van bacteriën in kritische omgevingen te voorkomen en om de aantallen Legionella bacteriën of andere specifieke soorten, zoals Pseudomonas, in de gaten te houden. Mérieux NutriSciences kan u helpen deze risico’s proactief te beheersen met een waterveiligheidsplan. Een dergelijk plan omvat onderhoud van apparatuur, een monitoringprogramma voor Legionella, en monstername en –analyse.

Training van uw personeel bespaart kosten

Naast het bekende chemie en micro analyse pakket welke wij u kunnen leveren, doen wij ook veel service werkzaamheden, waaronder het bemonsteren van uw producten of proces. Echter dit kunt u natuurlijk ook zelf doen, leidt uw mensen op tot zelfstandige monsternemers en verkrijg het certificaat.

Op 12 en 19 april jl. is onze training “Basis Microbiologie, Monstername en Hygiëne” gegeven. Met meer dan 70 deelnemers mogen we zeker van een succes spreken! Tijdens de training werd inzicht gegeven in de verschillen tussen bacteriën, gisten en schimmels, werd gesproken over de levensvoorwaarden van micro organismen en hoe hierop ingespeeld kan worden. Daarnaast een stukje praktijk over het nemen van monsters door middel van swabs, acp’s en/of rodacs. Hoe neem je op een aseptische, eenduidige wijze monsters van food, feed en oppervlakten? Immers, het verkrijgen van een betrouwbaar analyseresultaat begint bij een correcte wijze van bemonstering.

Opleiding van uw eigen personeel leidt tot besparing van kosten, aangezien duurder extern personeel niet ingehuurd behoeft te worden voor het nemen van monsters. Tevens gaat het personeel meedenken, waarom doen we deze monstername, wat kan beter en efficiënter, kortom gemotiveerd personeel is de wens van elke werkgever en collega.

Heeft u de training gemist? Of geeft u toch voorkeur aan een training op locatie?

Houdt u onze website in de gaten, want we gaan deze cursussen herhalen en met alle ontvangen tips en wensen proberen wij de volgende keer nog beter in te spelen op de specifieke kennisvragen van de deelnemers.

Neem contact met ons op voor meer informatie!

Bepaling van 3- en 2-monochloorpropaandiol (MCPD), hun vetzuuresters en glycidyl vetzuuresters in voedsel

2- en 3-monochloorpropaan-1,2-diol (2- en 3-MCPD) zijn belangrijke verontreinigingen in voedsel. 3-MCPD is geclassificeerd als mogelijk carcinogeen voor de mens en limieten in levensmiddelen zijn vastgesteld volgens Verordening (EG) 1881/2006. De toxiciteit van 2-MCPD is nog steeds onderwerp van
onderzoek en lange termijn onderzoek is nodig om de schadelijkheid ervan goed te kunnen beoordelen.

Esters van 3-MCPD, 2-MCPD en glycidylesters zijn verontreinigingen van verwerkte plantaardige oliën,
Die worden gevormd tijdens de olieraffinage bij hoge temperatuur. Een recente wetenschappelijke opinie van de EFSA toonde aan dat esters verder worden gehydrolyseerd bij inname, waardoor een grote hoeveelheid toxische MCPD’s wordt gegenereerd. Dit is een probleem voornamelijk gekoppeld aan plantaardige oliën en vetten, maar ook aan afgeleide voedingsmiddelen zoals bakkerijproducten bijvoorbeeld.

Onlangs is ontdekt dat de zeer veelbesproken palmolie 6-10 keer grotere hoeveelheden MCPD- en glycidylesters bevat in vergelijking met andere oliën. Dat heeft veel bezorgdheid opgeleverd, aangezien palmolie nog steeds erg veel wordt gebruikt als ingrediënt voor voedsel en ook voor babyvoeding.

De toelaatbare dagelijkse inname (TDI) per dag is vastgesteld op 0,8 μg / kg lichaamsgewicht en de gemiddelde blootstelling aan 3-MCPD lag boven de TDI voor ‘baby’s’, ‘peuters’ en ‘andere kinderen’. Onlangs heeft de EFSA haar TDI bijgewerkt met 2 μg / kg lichaamsgewicht (januari 2018).

Gezien het belang van het monitoren van de aanwezigheid van zowel vrije als veresterde MCPD’s en
glycidylesters heeft Mérieux NutriSciences een compleet aanbod van analyses ontwikkeld voor:

 • 2-MCPD (2-monochloorpropaan-1,2-diol)
 • 3-MCPD (3-monochloorpropaan-1,2-diol)
 • 2-MCPD-esters (2-monochloorpropaan-1,2-diolvetzuuresters)
 • 3-MCPD-esters (3-monochloorpropaan-1,2-diolvetzuuresters)
 • Glycidol-esters (glycidylvetzuuresters)

Referenties:

 • Reg CE 1881/2006
 • Aanbeveling 2014/661 / EU van de Commissie;
 • EFSA Scientific Opinion (3 maart 2016) – doi: 10.2903 / j.efsa.2016.4426;

Mocht u meer informatie wensen, dan wil ik u wijzen op onze blue paper, waarin ook MCPD wordt besproken als een van de gevaren voor de volksgezondheid.

Identificatie van micro-organismen middels de MALDI-TOF

MALDI-TOF MS is een van de meest recente microbiologische identificatiesystemen en wordt beschouwd als de vierde-generatie van bacteriële identificatie.

 

Over het algemeen is de technologie nuttig voor:
biomoleculen analyse (eiwitten, peptiden en suikers) en grote organische moleculen (polymeren, dendrimers en andere macromoleculen). Wat de identificatie van micro-organismen betreft, is dit een alternatief voor traditionele methoden en PCR.

Principe: het monster wordt uniform gemengd in een grote hoeveelheid matrix en aangestraald door een invallende laser. De matrix absorbeert het ultraviolette licht en zet het om in warmte-energie. Een klein deel van de matrix warmt snel op en is verdampt, tesamen met het monster. De ionen worden vervolgens versneld en bereiken de detector bij verschillende tijden, volgens hun massa/ladingsverhouding (m/z). Met elke m/z correspondeert een signaal dat het specifieke spectrum van een eiwit genereert.
Identificatiesoftware:
Micro-organismen bestaan uit veel verschillende eiwitten uitgedrukt in een verschillend patroon. De MALDI-TOF-techniek gebruikt dit unieke kenmerk om onderscheid te maken tussen de micro-organismen vanuit hun eigen spectrum. De identificatiesoftware is een database (bibliotheek) met de spectra van veel verschillende micro-organismen.

Er zijn 2 MALDI-TOF-systemen beschikbaar:

· Bruker Daltonics- Biotyper Software
· Vitek-MS (Biomérieux) – Saramis-software

De  MALDI-TOF  wordt toegepast voor identificatie van bacteriën, gisten en schimmels in:

· drinkwater
· voedsel
· cosmetica
· water monsters
· oppervlakte swabs
· farmaceutische industrie

Wat zijn nu de voordelen van de MALDITOF techniek?

· Hoge gevoeligheid, weinig cellen nodig (ongeveer 100.000)
· Zeer korte analysetijd: minuten
· Lage kosten van verbruiksmaterialen
· Automatisch, in staat ongeveer 400 monsters/run te verwerken
· Robuust, reproduceerbaar en gemakkelijk te bedienen
· Identificatie van bacteriën, gisten en schimmels zonder voorgedefinieerd doel
· Bibliotheek kan vrij worden geïmplementeerd

Dankzij de methode-optimalisatie voert Mérieux NutriSciences de analyse door beide MALDI-TOF-systemen (Bruker en Biomérieux) uit met behulp van beide identificatie bibliotheken.

Vergeleken met de vroegere identificatie met een enkele methode, is deze aanpak sneller en vergroot het de mogelijkheden van een succesvolle identificatie, waardoor de behoefte aan sequencing wordt gereduceerd.

Vraag uw accountmanager naar onze mogelijkheden voor microbiologische controle van uw voedsel, cosmetica en farmaproducten.

NIAS screening (non-intentionally added substances) in verpakkingen

Verordening (EG) nr. 1935/2004 bepaalt dat onder normaal of te verwachten gebruiksomstandigheden materialen en voorwerpen die met levensmiddelen in contact komen de volksgezondheid niet in gevaar mogen brengen, geen onaanvaardbare verandering in de samenstelling van voedingsmiddelen mogen veroorzaken of een verslechtering van de organoleptische kenmerken.

Volgens de verordening is het noodzakelijk de gevaarlijke componenten in het verpakkingsmateriaal die kunnen migreren naar voedsel te bepalen, waardoor de kwaliteit en veiligheid niet in gevaar worden gebracht. Deze componenten betreffen:

• Stoffen die zijn afgeleid van afbraak van polymeren of additieven
• Onzuiverheden in grondstoffen
• Reactieproducten
• Andere verontreinigingen

Verordening (EG) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen, met betrekking tot niet-intentioneel toegevoegde stoffen (NIAS) stelt dat: “Voor zover relevant voor de risicobeoordeling, moeten de belangrijkste onzuiverheden van een stof worden overwogen”.

Hoewel fabrikanten veel onzuiverheden kunnen voorspellen, kunnen vele andere onbekend blijven: in elk geval moet de veiligheid van het eindproduct worden gegarandeerd zoals vereist door Verordening (EG) nr. 1935/2004.

De definitie van NIAS is:

· Ze zijn onvermijdelijk
· Kunnen niet “a priori” worden gedefinieerd;
· Ze vereisen een risicobeoordeling, maar er zijn geen wetsvoorschriften op dit gebied.

De EFSA benadrukte dat dezelfde aanpak die voor de IAS wordt gebruikt, in beginsel ook op NIAS kan worden toegepast, aangezien dezelfde mate van veiligheid voor alle migrerende stoffen moet worden gewaarborgd.

Mérieux NutriSciences voert vier verschillende screenings uit om NIAS te detecteren.

 

De beperkingen en analyselimieten vastgesteld door Mérieux NutriSciences voor metalen en 70 chemicaliën in de niet-vluchtige gerichte screening, zijn aanzienlijk lager dan de migratielimieten aangegeven door de bestaande wetgeving.

Naast de NIAS screening verzorgt Merieux NutriSciences ook de toxicologische en milieuassessment, voor verder informatie verwijzen wij graag naar onze website met de volgende link.

BLUE PAPER – De tweede editie 2018 is beschikbaar!

Met de zeer positieve feedback die we kregen vanuit de voedingsindustrie en de wetenschap, en gezien de belangrijke voedselveiligheidactualiteiten in 2017, werd het duidelijk dat we een tweede editie van ons Blue Paper over ‘Europese voedselveiligheidstrends, kernvraagstukken & Perspectives’ gaan publiceren.

 

Hij is klaar! We zijn verheugd om de lancering van de tweede editie van ons Blue Paper aan te kondigen, zowel in papieren als online format, voor een prijs van € 189, -.

Met een update van de gegevens van de vorige editie en nieuwe focus op verschillende contaminanten en voedselmatrices, wordt het Blue Paper een naslagwerk voor elke voedingsbedrijf.

Onder de nieuwe onderwerpen komen aan bod: antibioticaresistentie, nanodeeltjes, hormoonontregelaars, mycotoxinen, plantengifstoffen en door voedsel overgedragen virussen en de salmonella gevaren.

U kunt zich inschrijven op de blue paper met de volgende link:

Bezoek Merieux NutriSciences (stand K100, 17 – 19 april) op de In-Cosmetics Global in Amsterdam

De in-cosmetics Group heeft als missie om de wereldwijde gemeenschap voor persoonlijke verzorgingsingrediënten in staat te stellen om te communiceren, zaken te doen, te netwerken en te leren, zowel face-to-face als online.

Met 6 jaarlijkse business-to-business evenementen verspreid over vier continenten, verbindt de in-cosmetics Group 1.700+ leveranciers van ingrediënten, geuren, laboratoriumapparatuur, testen en regelgevende oplossingen met 32.700+ professionals uit de cosmetische industrie.

Cosmetica evenementen bieden ook wereldwijde, regionale en lokale introductieplatforms voor innovatie op het gebied van ingrediënten en technologieën voor persoonlijke verzorging en verzorgen op een hoog niveau voorlichting en consumenteninzichten voor formuleerders, R & D en regelgevende professionals. Met meer dan 600.000 unieke internetgebruikers, 40.000 volgers van sociale media en 95.000 e-nieuwsbriefabonnees levert in-cosmetics ook een multichannelplatform voor de industrie met toegang tot expertpresentaties, webinars, rapporten, whitepapers, interviews en blogs.

Onze visie: leveranciers van persoonlijke verzorgingsindustrie verbinden met cosmeticafabrikanten uit meer dan 120 landen. Het bevorderen van nieuwe productontwikkeling, zodat fabrikanten de nieuwste producten op de markt kunnen vinden. Het tonen van de nieuwste personal care-innovaties en formuleringstechnologieën en anticiperen op toekomstige marktveranderingen.

Merieux NutriSciences is aanwezig op deze beurs op stand K100, bezoek ons en laat u informeren over de ondersteuning die wij u kunnen bieden. Verder informatie vindt u ook op onze website.

Training “basis Microbiologie, Monstername en Hygiëne”

Micro-organismen kunnen uw productieproces lelijk verstoren. Wat zijn micro-organismen? Waar komen ze voor? En hoe kunt u ze beheersen? Schrijf u in voor de training: “basis Microbiologie, Monstername en Hygiëne” op donderdag 12 april om 13.00 uur te Ede.

Omschrijving Training

Wat hebben Flemming, Van Leeuwenhoek en Darwin met elkaar gemeen? Dit ontdekt u in onze nieuwste training “basis Microbiologie, Monstername en Hygiëne”. In de training krijgt u inzicht in de verschillen tussen bacteriën, gisten en schimmels. We laten u zien wat de levensvoorwaarden van micro organismen zijn en hoe u daarop kunt sturen. Of het nu gaat om regelgeving of persoonlijke hygiëne?

Hoe neem je op een aseptische, eenduidige wijze monsters van food, feed en oppervlakten? Immers, het verkrijgen van een betrouwbaar analyseresultaat begint bij een correcte wijze van bemonstering. De training geeft antwoord op vragen over de juiste bemonstering, verpakkingsmateriaal, bewaring en transport.

 • U krijgt kennis op basisniveau microbiologie
 • U verandert hygiëne en gedrag op basis van de verkregen kennis en eigen motivatie
 • U vergroot de kennis op het gebied van monstername
 • U heeft inzicht in hoe u levensvoorwaarden van micro organismen kunt beheersen
 • U ontvangt na afloop een certificaat en naslagwerk

Doelgroep
U werkt in de levensmiddelenbranche en bent werkzaam als operator of bij QA.

Aanpak
De training bestaat uit een presentatie, praktische monstername technieken, hygiëne test en een rondleiding op ons laboratorium. Tevens is er de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen.

Agenda

 • 13:00 – 15:00 Training
 • 15:00 – 16:00 Rondleiding laboratorium
 • 16:00 – 17:00 Afsluiting

U kunt zich inschrijven t/m 31 maart 2018.

Locatie: Laboratorium Merieux NutriSciences, Pascalstraat 25 te Ede.
Kosten: 75,- euro (u ontvangt een factuur)

Voor inschrijving op deze cursus kunt zich hier aanmelden.