Uitnodiging training web portal myMXNS !

Graag willen wij de gebruikers van ons web portal e-STAR uitnodigen voor een training voor ons nieuwe web portal myMXNS.

Wij willen u graag de volgende data bieden om uit te kiezen: 9, 15 en 21 november. Op alle drie de dagen is het mogelijk om de training in de ochtend of middag te volgen. In de middag training bieden wij de mogelijkheid om extra training te ontvangen aan de gebruiker die de mogelijkheid van web ordering nog niet toepast

Tevens bieden wij u de mogelijkheid voor een bezoek aan ons laboratorium.

Klik hier om uw keuze op te geven.

Wij zien u graag tegemoet op één van onze trainingsdagen.

Tot ziens, het myMXNS team.

Allergenen in chocolade

Allergenen zijn stoffen, meestal eiwitten met een laag moleculegewicht, die de antilichamen van bepaalde mensen activeren, waardoor verschillende allergische symptomen ontstaan. Verordening EU1169/2011 bepaalt dat de mogelijke aanwezigheid van de ingrediënten die als allergenen worden beschouwd, gecommuniceerd moet worden door de fabrikant.

Chocolade bestaat hoofdzakelijk uit cacao, suiker, cacaoboter, lecithine en vanille. Naast de basischocolade is er echter een lange lijst van ingrediënten die kunnen worden toegevoegd (melk, noten, granen, likeuren.)

De belangrijkste allergenen bij pralines zijn melk, gluten, noten (cashewnoten, amandelen, hazelnoten, walnoten, macadamianoten, pecannoten, pijnboompitten en pistachenoten). Deze allergenen kunnen via de grondstoffen, maar ook tijdens productie via kruisbesmetting in de chocoladeproducten terecht komen.

Voor al onze mogelijkheden op allergenen analyse verwijs ik u graag naar ons overzicht op onze website. https://www.merieuxnutrisciences.com/nl/voedselveiligheid-en-kwaliteit/voedselonderzoek/allergenen

Hier treft u een up-to-date overzicht aan van de analysemethodes die wij momenteel kunnen aanbieden. Deze lijst wijzigt frequent, door nieuwe analyses, nieuwe accreditaties en wetgeving.

 

Nieuwe richtlijn ICH Q3D betreffende verontreinigingen in medicijnen

Voor 1 januari 2018 dient de nieuwe richtlijn ICH Q3d ingevoerd te zijn, die de maximale concentraties van 24 chemische elementen bepaald in medicijnen. De oorzaak van de verontreinigingen is divers, zoals grondstoffen, verwerking, verpakking, etc.

Mérieux NutriSciences kan u ondersteunen in de analyse van de verontreinigingen en in het opzetten van een risk assesment. Er is meer dan 20 jaar ervaring in de analyse van metalen in de diverse matrices, zoals API’s, additieven, voedingssupplementen, medical devices en verpakkingen. Belangrijk is het ook analyseregime, ISO of GMP.

Naast analyse voert onze R&D afdeling ook methodeontwikkeling, geschiktheid, verificatie en validatie uit, op basis van verschillende protocollen.

Wens u meer informatie over wat onze farmadivisie voor u kan betekenen dan vernemen wij graag uw vraag.

Nieuwe analyse: Is uw melk van het type A1 of A2?

Melk is niet zo maar melk, er is verschil in melk uit de verschillende landen in de wereld. Zo is bijvoorbeeld Europese melk voornamelijk van het type A1 en melk in Australië en Afrika van het type A2.

De verschillen worden veroorzaakt door het type caseïne eiwit. In de meer doorgefokte rassen wordt het A1 type gevonden en in melk van “oer”rassen het A2 eiwit. Voor de consument is het interessant om dit te weten, want door consumenten worden gezondheidseffecten toegeschreven aan A2 melk, wanneer ze overgaan van melk met type A1 naar A2. De wetenschap is nog bezig om dit verder te onderzoeken om deze gezondheidseffecten, die zeer persoonlijk zijn, nader te verklaren.

Mérieux NutriSciences heeft een methode ontwikkeld om aan te tonen of melk van het type A1 of A2 is en of A2 melk gecontamineerd is met A1 melk.

Wenst u meer informatie, neem dan contact op met uw accountmanager.

Maak kennis met onze vernieuwde web portal myMXNS!

Graag willen wij u informeren dat wij ons web portal e-STAR dit najaar gaan vernieuwen. De nieuwe naam is myMXNS. Wij zullen de huidige gebruikers binnenkort uitnodigen voor een live demonstratie op onze locatie te Ede.

Mérieux NutriSciences was één van de eersten in de beginjaren van voedsellaboratoria met een eigen web portal, waar onze klanten hun monsters konden aanmelden en hun resultaten konden zien en downloaden. In het nieuwe portal myMXNS is de gebruiksvriendelijkheid sterk verbeterd en zijn er nieuwe functies toegevoegd.

Het unieke van myMXNS is dat dit portal in alle landen wereldwijd wordt ingevoerd, waardoor onze uniforme wijze van werken wordt versterkt voor onze internationaal opererende klanten. myMXNS komt tegemoet aan de uitdaging die er is in de verschillende landen, waar culturen en werkwijze verschillen en alle opties aanwezig moeten zijn om tegemoet te komen aan deze verscheidenheid.

Voor de huidige gebruikers zal binnenkort een uitnodiging worden verstuurd om de omschakeling van e-STAR naar myMXNS te begeleiden.

Voor u, die nog niet met ons werkt en geen kennis heeft van ons web portal, willen wij graag een demonstratie verzorgen om u te overtuigen van de voordelen van werken met Mérieux NutriSciences. Wilt u graag een demonstratie? neem dan contact op via ons algemeen email adres: info.nl@mxns.com

 

Na Fipronil, nu Amitraz in de belangstelling

In de afgelopen weken hebben gezondheids- en overheidsinstanties bevestigd dat in diverse landen, eieren zijn verontreinigd met Fipronil, een bestrijdingsmiddel dat te vinden is in huishoudelijke insecticiden, acariciden en huisdier verzorgingsproducten.

Terwijl de situatie al vele miljoenen schade heeft veroorzaakt, wordt er nu gewezen naar een tweede verboden chemische stof: Amitraz. Amitraz is, net als Fipronil, een “matig giftige” stof. Het is toegelaten voor gebruik tegen insecten en arachnids (spinachtigen) bij varkens en vee, maar niet voor pluimvee.

Bewijs van het gebruik van Amitraz insecticide is gevonden op 5 Nederlandse boerderijen in pluimvee en vlees. Het gevaar van de toepassing voor de volksgezondheid van deze insecticide is niet geheel duidelijk. Tot nu toe is Amitraz niet gedetecteerd in eieren.

Afhankelijk van voedingsmatrices, varieert het maximum residu niveau (MRL) zoals vastgesteld door European Verordening (EG) nr. 396/2005 van 0,01 tot 0,05 mg/kg in de meeste voedingsmiddelen.

Net als bij Fipronil bieden wij verschillende soorten pesticidenanalyses aan, waaronder de testen van Amitraz en zijn metabolieten in diverse voedingsmatrices (screening op 250 tot 597 stoffen). Wij bieden ook de mogelijkheid om alleen Amitraz en haar metabolieten te testen.

Verdere informatie:

  • Testen voldoen aan de Europese norm UNI EN 15662: 2009 (en CFIA CSP-006-V1.0 in Canada)
  • Kwantificering van 0,01 mg / kg voor de meeste voedingsmiddelen en 0,005 mg / kg of minder in fruit en groenten.

    Wenst u meer informatie, contacteer dan uw accountmanager.

Hepatitis, een virus in voedsel

Hepatitis A is een ziekte die wordt overgebracht via de fecale-orale route en door de consumptie van voedsel en water verontreinigd met dit virus. Het is over de hele wereld aanwezig, maar komt meer voor in ontwikkelingslanden door onvoldoende hygiëne.

In Spanje bijvoorbeeld zijn er 506 uitbraken gemeld tussen 2003 en 2009 met 405 door directe overdracht, 33 via voedselinfecties en 5 door waterinname. Voedingsmiddelen met de hoogste frequentie zijn tweekleppige weekdieren (oesters, mosselen, sint-jakobsschelpen, mosselen, kokkels), groenten rauw (sla, uien, tomaten, peterselie, …), fruit (bessen) en voedsel dat geen warmte behandeling heeft na de voorbereiding of na een milde behandeling (snacks, salade, …) en water.

De meest recente meldingen van hepatitis A besmettingen in de RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed van de Europese Commissie), betreft vaak de herkomst van het voedsel van buiten Europa. Niet alle geïnfecteerde mensen tonen de symptomen. In Spanje geldt een individuele meldplicht en deze meldingen vertegenwoordigen ongeveer een derde van alle hepatitis meldingen. De frequentie is de afgelopen sterk gedaald.

Merieux NutriSciences beschikt over de analyses ter bepaling van Hepatitis A, het Norovirus I en II. Wij zijn u graag van dienst

Pak’s in cacao grondstoffen

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) zijn verbindingen met twee of meer aromatische ringen en hebben een lipofiel karakter.

Sommige van hen zijn geïdentificeerd als carcinogeen, mutageen en teratogeen. De maximale concentratie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in cacaobonen en afgeleide producten wordt bepaald op basis van het vetgehalte. De ringonderzoeken die door het referentielaboratorium binnen de Europese Unie worden uitgevoerd, wijzen op verschillen tussen de analyse methoden.

Op 15 april 2016 is Verordening (EU) 2016/582 gepubliceerd waarin staat dat voor de analyse van PAH in cacao en zijn bijproducten, de bepaling van het vetgehalte overeenkomstig dient te zijn met de AOAC Official Method 963.15 of gelijkwaardige vetbepalingsprocedures, mits de gebruikte procedure dezelfde waarde bepaald.

Mérieux NutriSciences heeft de expertise om de niveaus van PAK’s in uw producten te bepalen en de naleving van de wetgeving te controleren door middel van gaschromatografie met een massdetector na het bepalen van het vetgehalte volgens AOAC 963.15.

Samenwerking Vitens en Mérieux NutriSciences

Vitens en Mérieux NutriSciences maken hierbij bekend per 1 september 2017 een samenwerking te starten, ter versterking van elkaars activiteiten in de Nederlandse markt. 

De samenwerking betreft de uitbesteding van Legionella analyses in drink-, proces- en koelwater van Mérieux NutriSciences te Ede naar Vitens laboratorium te Leeuwarden. Legionella is een pathogeen die de veteranenziekte kan veroorzaken.

Vitens bezit het grootste laboratorium in Legionella analyses in Nederland, waarmee Mérieux NutriSciences zijn klanten de hoogste mate van expertise en kennis kan bieden, welke aanwezig is in Nederland.

Vitens zal gebruik maken van de laboratorium mogelijkheden die Mérieux NutriSciences kan bieden op het gebied van afvalwater analyses, inclusief monstername, monitoring en rapportage. Hiermee kan Vitens zijn klanten het totale water analyse pakket aanbieden, van “schoon” tot “vuil” wateranalyses.

De veteranenziekte is een ziekte veroorzaakt door bacteriën van het geslacht Legionella en manifesteert zich met griepachtige symptomen, de zogenaamde Pontiac-koorts, met de typische uiting van een griep en door een ernstige vorm van longontsteking.

Legionella bacteriën zijn alomtegenwoordig in het milieu, in het bijzonder in het aquatisch milieu. Wanneer dit water onderdeel is van een waterdistributiesysteem of andere voorzieningen die waterkoeling vereisen, kan deze bacterie de optimale omstandigheden voor verdere ontwikkeling vinden.

De faciliteiten die het vaakst worden besmet met legionella en zijn geïdentificeerd als bronnen van besmetting zijn: systemen voor het koud en warm sanitair water, koeltorens, verdampingscondensors, spa’s en hot tubs. De voorwaarden voor de groei van legionella zijn waterstagnatie, de aanwezigheid van slib, corrosie, aanwezigheid ​​van biofilms en temperaturen tussen 25 en 45 C. Het is belangrijk om een ​​plan voor preventie en controle van Legionella te volgen om de ontwikkeling en/of verspreiding van deze bacteriën te voorkomen.

Indien u meer informatie wenst over beide firma’s en welke activiteiten zij kunnen bieden in de zakelijke markt, verwijs ik u naar de onderstaande websites:

Vitens

Mérieux NutriSciences

The Blue Paper, Europese trends in voedselveiligheid, kernproblemen en perspectieven.

“Because you care about consumers’ health” is ons motto, en onze missie is gewijd aan de bescherming van de gezondheid van de consument door het leveren van een breed scala aan testen en consulting services, ten dienste van de voedings- en voedingsindustrie. Daarom hebben we  besloten om dit Blue Paper initiatief te starten, om onze klanten en overige belangstellenden te ondersteunen in hun beleidsbepaling.

De actualiteit van de voedselcrisis duwt ons allemaal in een modus van snelle en gerichte actieplanning. Maar het hebben van een middel- en lange termijn visie op opkomende problemen is cruciaal om de juiste strategieën en beheersmaatregelen te bepalen in de voedselketen. Mérieux NutriSciences heeft toegang tot Meerdere bronnen en een expert netwerk dat deze enorme hoeveelheid van deze “voortdurende” informatie verwerkt op een dagelijkse basis. Naast onze specifieke oplossingen (analyse, raadpleging, regelgeving, audit, inspectie, etc …) heeft Mérieux NutriSciences dit blauwboek getiteld “European Food Veiligheid Trend, Key Issues & Perspectives “, gestart, om u  te informeren over wat er bekend is op dit thema.

De informatie is gericht op actuele onderwerpen en toekomstige problemen. Zo ontdekt u dat bijvoorbeeld de zware metalen notificaties via RASFF waarschuwingssysteem stabiel bleef in 2016 ten opzichte van 2015, terwijl mededelingen over industriële verontreinigingen (bijvoorbeeld benzopyrene) aanzienlijk zijn toegenomen met + 240%. U zult ook ontdekken dat in 2016 acrylamide voor het eerst in RASFF werd gemeld en dat allergeen meldingen 50% hoger is dan in 2014. Het laatste voorbeeld, maar niet de minste, is dat de infectie door Campylobacter in de laatste 10 jaar sterk groeit in Europa en zal naar verwachting waarschijnlijk resulteren in nieuwe regelgevende maatregelen die eerst gericht zijn op pluimvee vlees.

Waarom blauw papier? Omdat “blauwdruk” altijd nuttig is geweest om visueel de technische details van een project te presenteren. Complexe zaken hebben een eenvoudige presentatie nodig en daarom is dit document vooral ontworpen in een infografisch formaat, waarin een selectie van wetenschappelijke, regelgeving en technische informatie wordt gepresenteerd.

Selectief omdat we het belangrijk vinden om onderwerpen te prioriteren en te concentreren op feitelijke gegevens. Deze Blue Paper presenteert unieke cijfers over geselecteerde verontreinigingen (MOSH MOAH, pesticiden,campylobacter, acrylamide …) en over specifieke product segmenten (babyvoeding, groenten en fruit, vis …) op basis van de analyse van voedingswaarschuwingen en recente wetenschappelijke publicaties.

Via de volgende link kunt u de Blue Paper aanvragen of een gratis extract.

https://www.merieuxnutrisciences.com/nl/blue-paper-europese-trends-voedselveiligheid-kernproblemen-en-perspectieven-april-2017