Meten van uw BEDRIJFSAFVALWATER in 2018 door Mérieux NutriSciences

Uw  bedrijf loost afvalwater, moet daarvoor een vergunning hebben en de heffingsaanslag betalen. Mérieux NutriSciences heeft de meetapparatuur en een afvalwaterlaboratorium. Ook voor kalibratie van de debietmeting kunt u bij ons terecht.

Waterwet

Voor uw bedrijf is de Waterwet van toepassing. U kunt vrijwillig of verplicht te maken krijgen met het meten van het door uw bedrijf geloosde afvalwater. De Waterwet hanteert de uitgangspunten:

 1. voor elke lozing is vergunning vereist
 2. de vervuiler betaalt verontreinigingsheffing

Mérieux NutriSciences biedt u:

 • Analyse van CZV, BZV, Stikstof volgens Kjeldahl, zware metalen etc
 • Monstername van afvalwater
 • Meting van het debiet met mobiele EMF
 • Natte kalibratie van uw eigen debietmeting
 • Uitvoeren van Meetweken
 • Interne metingen uitvoeren om u inzicht te geven in het lozingspatroon
 • Interne metingen van deelstromen voor uw inzicht
 • Onderzoek van slib
 • Alles in goede samenwerking met uw Technische Dienst

Wij werken volgens de voorschriften van het Waterschap in uw gebied. Indien nodig bespreken wij de meetsituatie met het Waterschap.

In overleg met u rapporteren wij de gevraagde onderzoekresultaten aan de heffingsinstanties.

Als u in 2018 de afvalwateronderzoeken door ons wilt laten uitvoeren, stuur ons dan tijdig de meetverplichting toe, wij helpen u met invullen en aanvragen.

 

FOOD CONTAMINANT TRENDS rapport

Ontdek de 1e editie van ons rapport van Food Contaminant Trends, een specifieke analyse van 2016 voedingswaarschuwingen die door Europese landen in het RASFF-waarschuwingssysteem zijn aangemeld.

Mérieux NutriSciences Food Contaminants Trends rapport geeft een samenvatting van de enorme hoeveelheid RASFF-waarschuwingen (Rapid Alert System for Food and Feed) en geeft specifieke analyse van de hoofdcontaminanten (zowel chemische en microbiologische parameters) in de verschillende voedingsmatrices.

In totaal zijn er 36 uittreksels gemaakt. Voor elk van hen vindt u wereldwijde trends maar ook mappings, cross-analyse, nieuwe gebeurtenissen en overige belangrijke informatie die door onze experts is geselecteerd.

Wenst u de digitale versie te ontvangen? neem dan contact op met uw accountmanager of via de contact button op onze site.

Openingstijden met de feestdagen in december 2017

Wij zijn er vroeg bij, maar een goede planning is het halve werk. Kerst valt in 2017 op maandag en dinsdag en Nieuwjaarsdag op een maandag.

Wilt u de zaterdag voor de feestdagen extra monsters aanleveren, dan willen wij dit zo spoedig mogelijk van u vernemen, vanwege de juiste planning van onze koeriers en ons labpersoneel.

Wanneer uw planning bekend is, dan zouden wij u willen vragen deze te willen mailen naar mevr. Gerline van Voorst van onze planning afdeling: gerline.van.voorst@mxns.com

De afdeling planning kan u ook verder informeren over het weekendtarief en de kosten voor extra transport.

Grip krijgen op omgevingsbesmettingen met EnviroMap

Als lab ontvangen we veel vragen over productbesmettingen, mogelijk veroorzaakt vanuit de productieomgeving. De visie zou moeten zijn, dat wanneer de omgeving schoon is, ook het product schoon wordt geproduceerd. Oftewel heb grip op uw omgeving! Vandaar dat we graag Enviromap bij u onder de aandacht willen brengen.

EnviroMap is een cloud-based software applicatie die het omgevingmonitoring programma automatiseert en naadloos integreert met ons labportal myMXNS.

Ook kunt u uw monsternameplanning onderbrengen in dit programma, zodat u overzicht behoudt en duidelijk controle en borging kunt aantonen aan uw klanten en auditoren.

Er zijn vier basiscomponenten in het programma:

 1. De scheduler: Vervangt de traditionele combinatie van spreadsheets en de random generatie van monsternametijdstippen.
 2. Taakbeheer: Zorg ervoor dat taken worden uitgevoerd, zoals voorgeschreven in het programma.
 3. Kennisgevingsysteem: Er zijn verschillende meldingsniveaus (alarmen) beschikbaar voor taken en resultaten.
 4. Rapportage: Flexibel en makkelijk te gebruiken rapportage tools om resultaten te presenteren, analyseren en delen.

Enkele eigenschappen van het programma zijn:

 • EnviroMap is een zeer intuïtief product en vereist geen programmeringexpertise of vaardigheden om in uw faciliteit te implementeren.
 • EnviroMap biedt tools om de productieruimte visuals te uploaden. Met het Excel Import Tool kan eenvoudig het bestaande monsternameschema worden geupload.
 • Foto’s kunnen worden toegevoegd met aanvullende details en er is een naadloze integratie met het lab portal myMXNS.

Klik hier voor verdere informatie

Klik hier voor een uitgebreide case study

Wij maken graag een afspraak met u om het programma verder te presenteren, want naast een betere kwaliteitsborging, zal dit programma ook tijd en geld besparen, zodat u uw goed opgeleid personeel effectiever kunt inzetten.

Uitnodiging training web portal myMXNS !

Graag willen wij de gebruikers van ons web portal e-STAR uitnodigen voor een training voor ons nieuwe web portal myMXNS.

Wij willen u graag de volgende data bieden om uit te kiezen: 9, 15 en 21 november. Op alle drie de dagen is het mogelijk om de training in de ochtend of middag te volgen. In de middag training bieden wij de mogelijkheid om extra training te ontvangen aan de gebruiker die de mogelijkheid van web ordering nog niet toepast

Tevens bieden wij u de mogelijkheid voor een bezoek aan ons laboratorium.

Klik hier om uw keuze op te geven.

Wij zien u graag tegemoet op één van onze trainingsdagen.

Tot ziens, het myMXNS team.

Allergenen in chocolade

Allergenen zijn stoffen, meestal eiwitten met een laag moleculegewicht, die de antilichamen van bepaalde mensen activeren, waardoor verschillende allergische symptomen ontstaan. Verordening EU1169/2011 bepaalt dat de mogelijke aanwezigheid van de ingrediënten die als allergenen worden beschouwd, gecommuniceerd moet worden door de fabrikant.

Chocolade bestaat hoofdzakelijk uit cacao, suiker, cacaoboter, lecithine en vanille. Naast de basischocolade is er echter een lange lijst van ingrediënten die kunnen worden toegevoegd (melk, noten, granen, likeuren.)

De belangrijkste allergenen bij pralines zijn melk, gluten, noten (cashewnoten, amandelen, hazelnoten, walnoten, macadamianoten, pecannoten, pijnboompitten en pistachenoten). Deze allergenen kunnen via de grondstoffen, maar ook tijdens productie via kruisbesmetting in de chocoladeproducten terecht komen.

Voor al onze mogelijkheden op allergenen analyse verwijs ik u graag naar ons overzicht op onze website. https://www.merieuxnutrisciences.com/nl/voedselveiligheid-en-kwaliteit/voedselonderzoek/allergenen

Hier treft u een up-to-date overzicht aan van de analysemethodes die wij momenteel kunnen aanbieden. Deze lijst wijzigt frequent, door nieuwe analyses, nieuwe accreditaties en wetgeving.

 

Nieuwe richtlijn ICH Q3D betreffende verontreinigingen in medicijnen

Voor 1 januari 2018 dient de nieuwe richtlijn ICH Q3d ingevoerd te zijn, die de maximale concentraties van 24 chemische elementen bepaald in medicijnen. De oorzaak van de verontreinigingen is divers, zoals grondstoffen, verwerking, verpakking, etc.

Mérieux NutriSciences kan u ondersteunen in de analyse van de verontreinigingen en in het opzetten van een risk assesment. Er is meer dan 20 jaar ervaring in de analyse van metalen in de diverse matrices, zoals API’s, additieven, voedingssupplementen, medical devices en verpakkingen. Belangrijk is het ook analyseregime, ISO of GMP.

Naast analyse voert onze R&D afdeling ook methodeontwikkeling, geschiktheid, verificatie en validatie uit, op basis van verschillende protocollen.

Wens u meer informatie over wat onze farmadivisie voor u kan betekenen dan vernemen wij graag uw vraag.

Nieuwe analyse: Is uw melk van het type A1 of A2?

Melk is niet zo maar melk, er is verschil in melk uit de verschillende landen in de wereld. Zo is bijvoorbeeld Europese melk voornamelijk van het type A1 en melk in Australië en Afrika van het type A2.

De verschillen worden veroorzaakt door het type caseïne eiwit. In de meer doorgefokte rassen wordt het A1 type gevonden en in melk van “oer”rassen het A2 eiwit. Voor de consument is het interessant om dit te weten, want door consumenten worden gezondheidseffecten toegeschreven aan A2 melk, wanneer ze overgaan van melk met type A1 naar A2. De wetenschap is nog bezig om dit verder te onderzoeken om deze gezondheidseffecten, die zeer persoonlijk zijn, nader te verklaren.

Mérieux NutriSciences heeft een methode ontwikkeld om aan te tonen of melk van het type A1 of A2 is en of A2 melk gecontamineerd is met A1 melk.

Wenst u meer informatie, neem dan contact op met uw accountmanager.

Maak kennis met onze vernieuwde web portal myMXNS!

Graag willen wij u informeren dat wij ons web portal e-STAR dit najaar gaan vernieuwen. De nieuwe naam is myMXNS. Wij zullen de huidige gebruikers binnenkort uitnodigen voor een live demonstratie op onze locatie te Ede.

Mérieux NutriSciences was één van de eersten in de beginjaren van voedsellaboratoria met een eigen web portal, waar onze klanten hun monsters konden aanmelden en hun resultaten konden zien en downloaden. In het nieuwe portal myMXNS is de gebruiksvriendelijkheid sterk verbeterd en zijn er nieuwe functies toegevoegd.

Het unieke van myMXNS is dat dit portal in alle landen wereldwijd wordt ingevoerd, waardoor onze uniforme wijze van werken wordt versterkt voor onze internationaal opererende klanten. myMXNS komt tegemoet aan de uitdaging die er is in de verschillende landen, waar culturen en werkwijze verschillen en alle opties aanwezig moeten zijn om tegemoet te komen aan deze verscheidenheid.

Voor de huidige gebruikers zal binnenkort een uitnodiging worden verstuurd om de omschakeling van e-STAR naar myMXNS te begeleiden.

Voor u, die nog niet met ons werkt en geen kennis heeft van ons web portal, willen wij graag een demonstratie verzorgen om u te overtuigen van de voordelen van werken met Mérieux NutriSciences. Wilt u graag een demonstratie? neem dan contact op via ons algemeen email adres: info.nl@mxns.com

 

Na Fipronil, nu Amitraz in de belangstelling

In de afgelopen weken hebben gezondheids- en overheidsinstanties bevestigd dat in diverse landen, eieren zijn verontreinigd met Fipronil, een bestrijdingsmiddel dat te vinden is in huishoudelijke insecticiden, acariciden en huisdier verzorgingsproducten.

Terwijl de situatie al vele miljoenen schade heeft veroorzaakt, wordt er nu gewezen naar een tweede verboden chemische stof: Amitraz. Amitraz is, net als Fipronil, een “matig giftige” stof. Het is toegelaten voor gebruik tegen insecten en arachnids (spinachtigen) bij varkens en vee, maar niet voor pluimvee.

Bewijs van het gebruik van Amitraz insecticide is gevonden op 5 Nederlandse boerderijen in pluimvee en vlees. Het gevaar van de toepassing voor de volksgezondheid van deze insecticide is niet geheel duidelijk. Tot nu toe is Amitraz niet gedetecteerd in eieren.

Afhankelijk van voedingsmatrices, varieert het maximum residu niveau (MRL) zoals vastgesteld door European Verordening (EG) nr. 396/2005 van 0,01 tot 0,05 mg/kg in de meeste voedingsmiddelen.

Net als bij Fipronil bieden wij verschillende soorten pesticidenanalyses aan, waaronder de testen van Amitraz en zijn metabolieten in diverse voedingsmatrices (screening op 250 tot 597 stoffen). Wij bieden ook de mogelijkheid om alleen Amitraz en haar metabolieten te testen.

Verdere informatie:

 • Testen voldoen aan de Europese norm UNI EN 15662: 2009 (en CFIA CSP-006-V1.0 in Canada)
 • Kwantificering van 0,01 mg / kg voor de meeste voedingsmiddelen en 0,005 mg / kg of minder in fruit en groenten.

  Wenst u meer informatie, contacteer dan uw accountmanager.