Zijn de waarden van de voedingswaarde op uw etiket stabiel?

U hebt misschien eerder de uitdrukking “voedingsstabiliteit” gehoord, maar weet u wat het betekent en hoe het op uw producten van toepassing is? Stabiliteit van voedingsstoffen verwijst naar de tijdsduur dat een voedingsstof op een gewenst niveau in een voedingsproduct achterblijft. Als u voedingsstoffen op het etiket van uw product vermeldt, moet u de stabiliteit van de voedingsstoffen van uw product begrijpen.

Dit geldt voor een overvloed aan productcategorieën, waaronder huisdierenvoer, dranken, voedingsmiddelen voor volwassenen, babyvoeding, peutervoeding en supplementen.. Bij het ontwerpen van een houdbaarheidsonderzoek, moet uw laboratoriumpartner uw product evalueren om voedingsstoffen te bepalen die het meest vatbaar zijn voor degradatie tijdens opslag.

Verschillende kenmerken van uw product, verpakking, formulering, zuurgraad en bewaarcondities kunnen de stabiliteit van voedingsstoffen in uw producten beïnvloeden. De gevoeligheid van vitamine A en D neemt bijvoorbeeld toe als uw verpakking geen goede barrière heeft tegen lichtpenetratie.

Mérieux NutriSciences voerde onlangs een Research & Development (R & D) -studie uit voor een bedrijf dat een nieuw verpakkingsmateriaal wilde testen voor hun zuiveldrankproduct. Tijdens het onderzoek hebben we niet alleen het microbiële bederf en de afwijkende smaak beoordeeld, maar ook het effect van blootstelling aan LED-licht op de afbraak van vitamine A behandeld. Deze studie hielp het bedrijf bepalen in het veranderen van hun verpakkingsmateriaal waardoor de houdbaarheid verlengd werd. Stabiliteit van nutriënten en houdbaarheidsstudies spelen een belangrijke rol tijdens de fasen van productontwikkeling.

Sommige studies vergelijken formuleringen en verpakkingsmateriaal om te bepalen welke de langste houdbaarheid bieden, en anderen concentreren zich op het verlagen van de overschotten van een aan een product toegevoegde voedingsstof om de kosten voor de fabrikant te verminderen. Versnelde studies over houdbare producten bieden een andere manier om R & Doelstellingen te halen. In een versneld onderzoek wordt het product meestal op een hogere temperatuur gehouden om de afbraaksnelheid te verhogen. Meestal worden dranken, voedingsmiddelen en voedsel voor huisdieren in stappen van 10 °C van de normale temperatuur opgeslagen, bijvoorbeeld 25ºC, 35ºC, 45ºC. Aangenomen wordt dat bij elke 10 °C temperatuurstijging het onderzoek in de helft van de tijd zal worden voltooid.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om naast het versnelde onderzoek een onderzoek naar normale opslag uit te voeren of om het onderzoek bij meerdere opslagtemperaturen uit te voeren. De gegevens worden vervolgens gebruikt om de versnellingsfactor te verfijnen, die verder kan worden toegepast op vergelijkbare producten. Deze benadering van het onderzoek vermindert de onderzoekstijd, maar introduceert ook enig risico door te veronderstellen dat andere chemische reacties niet optreden in het product bij de verhoogde temperaturen.

Bij het ontwerpen van een houdbaarheidsstudie, zal ons team met u samenwerken om uw product te evalueren en dit baseren op de voedingsstoffen in uw product die vatbaar zijn voor degradatie tijdens opslag. Onze experts zullen met u samenwerken vanaf de productontwikkelingsfase tot en met de bewaking van afgewerkte producten om de voortdurende kwaliteit te waarborgen.